Lunchwebbinarium:
Arkivinleveranser, hur gör man?

08 okt 2020, kl 12.00 - 13.00

VISA BILDTEXT
När är pärmarna och filerna redo för arkivet? Vad ska man skicka, och i vilken form borde det ske? Dessa och många andra frågor besvarades under vår webbinarium om arkivinleveranser.

När man läser ordet arkiv så tror man att handlingarna däri måste vara riktigt gamla, men det finns inget som säger att papper och datafiler måste vara minst tio år innan de är mogna för att skickas till arkivet. När man är mån om att skapa heltäckande arkiv som återspeglar ens verksamhet handlar det främst om att bestämma vilken information som ska sparas för framtiden – och att därefter verkligen göra det.

Men hur ska det praktiskt gå till: när är pärmarna och filerna redo för arkivet? Vad ska man skicka, och i vilken form borde det ske? Dessa och många andra frågor besvaras av arkivarierna Gustav Svensson och Krister Hillerud.

Passar bäst för dig som är medlem hos oss och vill veta hur du enklast levererar in ditt material till oss på Centrum för Näringslivshistoria.

Krister Hillerud

Vice vd

Cecilia Klynne

Medlemsservice

tidigare evenemang