Lunchwebbinarium:
Att intervjua för arkivet

12 nov 2020, kl 12.00 - 13.00

VISA BILDTEXT
Lyssna på lunchwebbinarium där vår forskningschef Anders Houltz berättar om intervjun som kunskapskälla. Han delar även med sig av teknikerna kring intervjuns genomförande.

Lyssna på lunchwebbinarium där vår forskningschef Anders Houltz kommer att berätta om intervjun som kunskapskälla. Han kommer även dela med sig av teknikerna kring intervjuns genomförande.

Inget förmedlar ett företags historia bättre än de personliga berättelserna. De enskilda föremålen får ett sammanhang i medarbetarnas egna historier.
Ofta finns de största historiska guldkornen och den mest engagerande berättelsen i personliga erfarenheter och minnen. Det kan därför vara värdefullt att komplettera ditt företags eller organisations arkiv med intervjuer med nyckelpersonerna och veteranerna som var med när det verkligen hände.

Anders Houltz kommer att berätta om intervjun som näringslivshistorisk kunskapskälla och värdet av att dokumentera och bevara människors personliga erfarenheter. Han kommer också att dela med sig av handfasta tips om hur man förbereder sig inför och genomför en intervju. Moderator är arkivarien Gustav Svensson.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att djupintervjua nyckelpersoner i din verksamhet

Hela webbinariet finns att se här

Bläddra i PPT:n

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att djupintervjua nyckelpersoner i din verksamhet