Lunchwebbinarium:
Blomstrande affärer – Handelsträdgårdarnas historia i Sverige

07 okt 2021, kl 12.00 - 13.00

VISA BILDTEXT
Lyssna på samtal om handelsträdgårdarnas historia i Sverige mellan Inger Olausson, forskare och lektor vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, och Anders Houltz, forskningschef vid Centrum för Näringslivshistoria.

Lyssna på samtal om handelsträdgårdarnas historia mellan Inger Olausson, forskare och lektor vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, och Anders Houltz, forskningschef vid Centrum för Näringslivshistoria.

Vi är många som älskar att handla nya växter till rabatter och balkonglådor. Men vi tänker sällan på det företagande som gör det möjligt för oss att botanisera bland pelargonerna. Hur växte handelsträdgårdarna fram och hur har de utvecklats till de anläggningar som finns i dag?

Inger Olausson, forskare och lektor vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, är ny gästforskare knuten till Centrum för Näringslivshistoria. Inger forskar om svensk hortikulturhistoria – trädgårdsodlingens och trädgårdsnäringens historia – ett nytt forskningsfält som tagit form under de senaste 15 åren. Det fångar upp frågor kopplade till det trädgårdsvetenskapliga området, såsom företagande och entreprenörskap, arbete, odlingssystem, växtskydd, teknik m m. I sitt nya projekt studerar Inger Olausson hur branschen övergick från att ha varit mansdominerad till att i stället domineras av kvinnor.

I detta lunchwebbinarium diskuterar hon tillsammans med Centrum för Näringslivshistorias forskningschef Anders Houltz handelsträdgårdarnas historia i Sverige. Moderator är Anna-Karin Eldvik.

Se inspelade webbinariet här:

Läs Inger Olaussons avhandling En blomstrande marknad – handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950 med fyra fallstudier i Stockholms län på SLUs webbsida.