Lunchwebbinarium:
Därför ska du ordna och förteckna ditt arkiv!

26 aug 2021, kl 12.00 - 13.00

VISA BILDTEXT
Lyssna på arkivarierna Anna Karin Eldvik och Per-Ola Karlsson som berättar om hur vi gått tillväga för att strukturera upp arkiv samt hur ett förtecknat material gagnar både din verksamhet och forskningen.

Lyssna på arkivarierna Anna Karin Eldvik och Per-Ola Karlsson som berättar om hur vi gått tillväga för att strukturera upp arkiv samt hur ett förtecknat material gagnar både din verksamhet och forskningen.

Ett ordnat och strukturerat historiskt arkiv blir en unik resurs för såväl företag, organisationer som privatpersoner. Ordning och reda i arkivet är dessutom ofta en förutsättning för att kunna uppfylla sina juridiska och affärsmässiga åtaganden gentemot omvärlden.

Våra kunniga arkivarier Anna Karin Eldvik och Per-Ola Karlsson berättar om hur vi gått tillväga för att strukturera upp arkiv med exempel från Nobelstiftelsens, Svenska Spels och ICAs arkiv som vi på Centrum för Näringslivshistoria ordnat och förtecknat. Samtalsledare är Gustav Svensson.

Se hela webbinariet här:

Bläddra i PPT:n

Cecilia Klynne

Medlemsservice

Per-Ola Karlsson

Konsultchef

tidigare evenemang