Lunchwebbinarium:
Infrastrukturens historiska arv – en framtidsresurs? Trafikverket, museer och arkiv i unikt samarbete

22 sep 2022, kl 12.00 - 13.00

VISA BILDTEXT
Trafikverket, museer och arkiv i unikt samarbete. Lyssna på samtal mellan vår forskningschef Anders Houltz, Anna Lindgren, forskningssamordnare på SMTM och Björn Hasselgren, infrastrukturforskare vid Uppsala universitet och Trafikverket, om infrastrukturens historiska källor och deras betydelse i dag.

Lyssna på samtal mellan vår forskningschef Anders Houltz, Anna Lindgren, forskningssamordnare på SMTM och Björn Hasselgren, infrastrukturforskare vid Uppsala universitet och Trafikverket, om infrastrukturens historiska källor och deras betydelse i dag.

Infrastruktur har genom historien format samhälle och landskap. De infrastruktursatsningar som sker i dag kommer att prägla vardagen för framtida generationer. Centrum för Näringslivshistoria och Statens maritim- och transporthistoriska museer, SMTM, samarbetar i ett pilotprojekt som syftar till att göra värdefulla samlingar med transporthistoriskt material tillgängliga och användbara. Projektet finansieras av Trafikverket och sker i nära samråd med Trafikverkets handläggare. Det berör historiska samlingar inom områdena väg, järnväg och flyg.

I detta lunchwebbinarium samtalar projektledare Anders Houltz med Anna Lindgren, forskningssamordnare på SMTM och Björn Hasselgren, infrastrukturforskare vid Uppsala universitet och Trafikverket, om infrastrukturens historiska källor och deras betydelse i dag.

Se inspelade webbinariet här

Länken till filmen som nämns under webbinariet hittar du här.