Lunchwebbinarium:
Judiskt företagande och det moderna Europa

22 mar 2023, kl 12.00 - 13.00

Kvinnliga anställda på varuhuset N.Israel. Bild ur N. Israels album Arbeit und Erholung (1914). Publicerad med tillstånd från the Leo Baeck Institute.
VISA BILDTEXT
Kvinnliga anställda på varuhuset N.Israel. Bild ur N. Israels album Arbeit und Erholung (1914). Publicerad med tillstånd från the Leo Baeck Institute.

Välkommen till ett webbinarium om judiskt företagande och kultur i fram­växten av det moderna Europa.

Benito Peix Geldart, Maja Hultman och Anders Houltz, redaktörer för ett färskt tema­nummer av tidskriften Jewish Culture and History, diskuterar ny forskning i skärnings­punkten mellan näringslivshistoria och judiska studier.

I temanumret undersöker inbjudna forskare från olika länder sambanden mellan judiskt företagande och lokal, nationell och europeisk utveckling. De ställer frågor om hur Europas relation till judar genom historien påverkat den dagliga verksamheten inom företagen och hur själva företagandet i olika sammanhang kommit att utgöra en plattform för kulturell interaktion mellan judar och icke-judar.

Fil dr Benito Peix Geldart och docent Anders Houltz är forskare vid Centrum för Näringslivshistorias forsknings­sekretariat. Fil dr Maja Hultman är post-doc vid Institutionen för historiska studier och CERGU (Centrum för Europaforskning) vid Göteborgs universitet samt gästforskare vid Centrum för Näringslivshistoria.

Se webbinariet i efterhand här: