Lunchwebbinarium:
Näringslivet och coronakrisen

03 jun 2021, kl 12.00 - 13.00

VISA BILDTEXT
Lyssna på webbinarium där vår forskningschef Anders Houltz och forskningsassistent Rasmus Törnblom berättar om arbetet med projektet "Corona och näringslivet" och presentera ett antal initiala slutsatser utifrån det insamlade materialet.

Lyssna på samtalet mellan forskningschef Anders Houltz och forskningsassistent Rasmus Törnblom kommer att berätta om arbetet med datainsamlingsprojektet ”Corona och näringslivet” och presentera ett antal initiala slutsatser utifrån det insamlade materialet.

I mars 2020 sjösatte Centrum för Näringslivshistoria sin dokumentation av det svenska näringslivet under coronakrisen. Löpande har vi genom en mängd intervjuer med företrädare för små och stora näringslivsaktörer, återkommande enkäter till företag och mediesammanställningar dokumenterat hur krisen har uppfattats, hur den drabbat, ställt om och i vissa fall gynnat svenska företag och branscher.

Anders Houltz, forskningschef, och Rasmus Törnblom, forskningsassistent, berättar om arbetet med dokumentationen och presentera ett antal initiala slutsatser utifrån materialet hittills. Samtalsledare är redaktör Sara Johansson.

Se det inspelade samtalet här: