Bokmässan 2023:
Per Eckerdal om Bräcke Diakonis historia på Forskartorget

29 sep 2023, kl 14.35 - 14.50

VISA BILDTEXT
Författaren och biskopen Per Eckerdal berättar om den diakonala rörelsens framväxt i Sverige med fokus på Göteborg och västkusten.

Författaren och biskopen Per Eckerdal berättar om den diakonala rörelsens framväxt i Sverige med fokus på Göteborg och västkusten.

Bräcke diakoni startade 1923 som en sjukvårdsutbildning av diakonissor, ett kyrkligt socialt projekt för att motverka social nöd och misär. Idag är Bräcke diakoni en av det svenska civilsamhällets stora aktörer inom välfärd. Hur har den utvecklingen sett ut? Per Eckerdal, tidigare direktor för Bräcke diakoni och biskop i Göteborgs stift har skrivit boken om det.

Se inspelningen från Forskartorget här

Läs mer om årets program här