Evenemang

Pontus Braunerhjelm & Anita Du Rietz föreläser på Riddarhuset

05 okt 2021, kl 18.00 - 19.00

VISA BILDTEXT
Föreläsning om Entreprenörskap – i historien, samtiden, framtiden och Kvinnligt entreprenörskap under fyrahundra år med Pontus Braunerhjelm och Anita Du Rietz på Riddarhuset i samarbete med oss på Centrum för Näringslivshistoria.

Föreläsning om Entreprenörskap – i historien, samtiden, framtiden och Kvinnligt entreprenörskap under fyrahundra år med Pontus Braunerhjelm och Anita Du Rietz på Riddarhuset i samarbete med oss på Centrum för Näringslivshistoria.

Lyssna på professor Pontus Braunerhjelm som kommer att hålla föredrag på temat ”Entreprenörskap – i historien, samtiden, framtiden”. I sin föreläsning kommer han att presentera en rad exempel på entreprenörens återkomst och visa på vikten av att ett samhälle tar hand om sina entreprenörer och skapar förutsättningar för att nya kan komma fram.

Fil dr och författare Anita Du Rietz, fil. dr och författare kommer att prata om kvinnligt entreprenörskap under fyrahundra år. I sin bok ”Kvinnors entreprenörskap under 400 år” (2013) belyste hon driftiga personers insatser inom olika yrkesfält. Det visade sig att svenska kvinnor både via arv och på egen hand lyckats skapa dynamiska företag som varit betydelsefulla för samtidens ekonomi. Under 1000 år har förutsättningarna givetvis förändrats och entreprenörerna anpassade sig till rådande företagarklimat.

Mer info på Riddarhusets webbplats

En föredragsserie om svenska entreprenörer och innovatörer anordnas på Riddarhuset hösten 2021 och våren 2022. Programmet är ett samarbete mellan oss Centrum för Näringslivshistoria och Riddarhuset.

Läs mer om samarbetet här