Seminarium om

Stockholmsforskningens framtid

 

08 okt 2019, kl 08.30 - 10.00

VISA BILDTEXT
Tunnelbanan i Stockholm. Tåg vid Vällingby. Källa: Tekniska museet.

Centrum för Näringslivshistoria samarrangerar ett frukostseminarium om Stockholmsforskningens framtid. Seminariet är sen del av serie Stockholm skriver historia.

Det kommande 2020-talet kan bli ett av de mest omvälvande decennierna i Stockholms historia. Om stadens vision för ny bebyggelse fram till 2030 realiseras kommer inget tidigare decennium i stadens historia att kunna konkurrera med den tid som just nu ligger framför oss.

Den tredje bebyggelsevågen i Stockholms historia har redan idag en styrka som överträffar den andra stora vågen; den som skapade det moderna Stockholm i mitten av 1900-talet. Det finns därför anledning att inför framtidens stora utmaningar rikta Stockholmsforskningens ljus både framåt och bakåt i tiden.

Seminariet sker vid Stadsarkivets nya bebyggelsehistoriska center i Liljeholmskajen. Håkan Forsell, professor i Stockholms historia vid Stockholms universitet inleder samtalet. Dessutom deltar Mats Hayen, Stockholms stadsarkiv, Rebecka Lennartsson, Stockholmia – forskning och förlag och Heiko Droste, Stads- och kommunhistoriska institutet i seminariet.

För mer information, kontakta mats.hayen@stockholm.se.