NHP 2022
Prisutdelning och pristagarföreläsning av Håkan Lindgren

07 nov 2022, kl 11.30 - 13.00

VISA BILDTEXT
Välkommen till pris­utdelning av Näringslivs­historiska priset 2022 och pris­tagar­föreläsning av professor emeritus Håkan Lindgren, årets prismottagare.

Välkommen till pris­utdelning av Näringslivs­historiska priset 2022 och pris­tagar­föreläsning av professor emeritus Håkan Lindgren, årets prismottagare.

Näringslivshistoriska priset delas ut av Centrum för Näringslivshistoria till den eller de som gjort bestående insatser för att lyfta svensk näringslivshistoria och visa på de svenska före­tagens bidrag till det gemensamma samhällsbygget.

När priset nu delas ut för tredje gången går det till Håkan Lindgren, professor emeritus vid både Handelshögskolan i Stockholm och Uppsala universitet. Med utmärkelsen från Centrum för Näringslivshistoria följer en prissumma om 100 000 kr.

  • När: Måndagen den 7 november, kl 12.00 – 13.00.
  • Plats: Handelshögskolan i Stockholm
  • Lättare förtäring serveras från 11.30.

ANMÄLAN ÄR NU STÄNGD. Hör av dig till Margarita Feldman på margarita.feldman@naringslivshistoria.se om du vill skriva upp dig på väntelistan.