Workshop 3 i ”Transporthistoriska underlag”:
Digitalt tillgängliggörande och förmedling

19 sep 2023, kl 13.00 - 15.00

VISA BILDTEXT
Projektet Transporthistoriska underlag hälsar välkommen till en workshop på temat ”Digitalt tillgängliggörande och förmedling”.

Projektet Transporthistoriska underlag hälsar välkommen till en workshop på temat ”Digitalt tillgängliggörande och förmedling”.

Pilotprojektet Transporthistoriska underlag är ett samarbete mellan Centrum för Näringslivshistoria och SMTM, Statens maritima och transporthistoriska museer, finansierat av Trafikverket. Syftet är att sammanställa historiskt material och forskning kring väg, järnväg och flyg, samt att finna nya former för tillgängliggörande och bruk av de historiska källorna.

Medverkande: Charlotte Hagström, SMTM/LU, Anders Houltz, CfN, Anders Sjöman, CfN, Martin Linde och Jonas Hedberg, Tekniska museet, Jenny Attermark och Anders Lindeberg-Lidvet, Tekniska museet.

För mer information och anmälan, kontakta projektledaren Anders Houltz på anders.houltz@naringslivshistoria.se.

Anders Houltz

08-634 99 42

tidigare evenemang