Christina Alwert

Tidigare Vice-VD för Centrum för Näringslivshistoria.