Inger Olausson

Gästforskare

Akademiforskare vid Kungl. Vitterhetsakademien och universitetslektor i kulturvård: trädgårdens hantverk vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.