Yvonne Dahlqvist

Tidigare ekonomichef här på Centrum för Näringslivshistoria.