Bild & film
Berätta ditt företags historia

Ett ögonblick kan förändra allt. Ett fotografi eller ett filmklipp är ovärderligt i engagerande berättelser om företagets utveckling. Använd ditt företags bildminnen i varumärkesstödjande historieberättelser som griper tag i mottagarna.

Ett välordnat bild- och flmarkiv är en guldgruva när du vill berätta företagets historia. Autentiska fotografier, från tidiga glasplåtar med knivskarpa bilder till urblekta färgfoton på papper, diabildskaruseller och digitala bilder, ger berättelserna liv och trovärdighet. Klipp ur film- och videoarkivet förstärker upplevelsen genom att informera, inspirera och väcka känslor.

Vi på Centrum för Näringslivshistoria hjälper dig att bevara och lyfta fram guldkornen som levandegör företagets historia. Med utgångspunkt i företagets arkiv skapar vi nya, spännande visuella upplevelser. Möjligheterna är många.

https://www.youtube.com/watch?v=v0Y7CwRMA10&feature=youtu.be

Här är några historiska filmer vi gjort

ICA historien från 1917-2017” (2017). Filmen lyfter upp berättelser från ICAs första 100 år. Manus och research av Centrum för Näringslivshistoria och Rolf Wrangnert är filmens producent.

Marabou 100 år(2016). En film om ”hundra år av mmm….” på manus och research av Centrum för Näringslivshistoria, gjord av Rolf Wrangnert. En längre version av filmen används även internt på Marabou för personalintroduktioner.

https://www.youtube.com/watch?v=v0Y7CwRMA10&feature=youtu.be

Systembolagets historia (2015), en översiktsfilm om Systembolagets 60-åriga historia, gjord av Rolf Wrangnert, med manus och research från Centrum för Näringslivshistoria. Sju kompletterade kortfilmer gjordes också. Samtliga finns på systembolagethistoria.se

”Historien om Skandia” (2013), en film om försäkringsbolaget Skandias historia och därigenom 150 år av svensk allmän försäkringshistoria, av Rolf Wrangnert, på uppdrag och manus från Centrum för Näringslivshistoria. Finns även på skandiahistoria.se.

”Allmännyttans historia: Barnrikehusen” (2015), en film för SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), gjord av Rolf Wrangnert med manus och research från Centrum för Näringslivshistoria. Finns på allmannyttan.se.

”Teknikföretagen: 150 år av spjutspetsteknik” (2014), producerad utifrån arkivmaterial från de företag som arkiverar bild- och filmmaterial hos Centrum för Näringslivshistoria.

Visualisera företagets historia

  • Historiska filmer blir effektfulla inslag på en webbplats, i företagets reception, i butiken, vid ett jubileum, på mässor eller vid kundmöten. De är också lätta att dela via sociala medier för att nå ut till nya målgrupper. Kombinera historiskt material med nyproducerat innehåll som intervjuer, miljöbilder och animerade inslag för att aktualisera och förstärka berättelsen.
  • Webb-tv är ett alltmer självklart inslag i content marketing-arbetet för att löpande dela berättelser som väcker intresse, bygger förtroende och skapar relationer. Webb-tv med historia på intranätet blir ett kraftfullt verktyg i det interna varumärkesarbetet och bidrar till att stärka företagskulturen. Med en inspirationsserie korta filmer levandegör du till exempel framgångsrika entreprenörer, epokgörande affärer, viktiga teknikskiften eller lyckade strategiska vägval.
  • Ett digitalt fotoalbum gör berättelser av en serie ögonblick. Albumet kan lätt integreras på företagets webbplats och fungerar lika bra på datorer, läsplattor och smartphones. Som bildspel ger det liv åt historien vid personalrekrytering, i mässmontern eller i en företagspresentation. Albumet omvandlas enkelt till en häftad eller inbunden historisk bilderbok. En trevlig gåva till kunder, leverantörer eller medarbetare.
  • Vill du göra historiska bilder och filmer lättillgängliga för dina kollegor är en intern digital bildbank lösningen.

Vi hjälper dig hela vägen

Oavsett hur du vill arbeta med historiska bilder och filmer hjälper vi dig hela vägen. Från målsättning, research och manus till produktion av innehåll.

Ny teknik gör foton, filmer och video i uttjänta format eller på omoderna lagrings-media successivt oåtkomliga. För att inte förlora företagets värdefulla material digitaliserar och arkiverar vi i digitalt format. Med utgångspunkt i dina mål gör våra bildredaktörer ett urval till dina företagshistoriska berättelser. Därefter får du hjälp med att bygga din berättelse och producera nytt material.