Företagshistoria på webben
Berätta ditt företags historia

Webben har en självklar roll i history marketing. En plats dit kunder, medarbetare, media och partners söker sig för att hitta information om ditt företag. Ett nav för sociala medier och content marketing.

Utnyttja kraften i företagets historia och skapa en historisk webbplats. Genom att bjuda på företagets egen berättelse, dela kunskap och inspiration, väcker du intresse och skapar engagemang. En historisk webbplats gör företagets berättelse tillgänglig för alla överallt, dygnet runt, hela veckan. Integrera webbplatsen med sociala medier så når du ut till fler och kan bjuda in till interaktivitet som förstärker dialogen.

Centrum för Näringslivshistorias redaktörer är experter på att berätta företagshistoria baserat på autentiskt material. Vi hjälper dig lyfta fram guldkornen ur ditt historiska arkiv och presentera dem på ett informativt och underhållande sätt. Kraften i ett välstrukturerat arkiv gör det enkelt att fylla på webbplatsen och löpande uppdatera den med nya berättelser. Du kan göra fördjupningar kring sånt som hänt eller hitta nya vinklingar på aktuella händelser.

Här är några historiska webbsajter vi byggt:

En webbplats för dina behov

Vi skapar den webbplats som passar bäst för dig och din organisations behov.

  • En fristående historisk webbplats som kopplas samman med företagets digitala arkiv blir en kraftfull plattform för berättande. Ladda den med engagerande innehåll: arkivmaterial i kombination med nyproduktioner. Tematiskt eller kronologiskt berättat. En integrerad sökmotor gör materialet lätt att hitta.
  • En rent bildbaserad webbplats är ett bra alternativ om du har gott om bilder, filmer och trycksaker. En enkel och överskådlig struktur gör det lätt att fylla på med nytt material, lätt att hitta och intressant att dela vidare.
  • En tidslinjewebbplats berättar ditt företags historia i rak kronologisk ordning. Vi hjälper dig skapa en tidslinje som visar företagets historia i bild och text. Tidslinjen är lätt att integrera med din nuvarande företagswebb.
  • En sökwebbplats gör ditt digitaliserade arkivmaterial tillgängligt för interna och externa användare. Smidigt och enkelt, dygnet runt.
  • Med en historisk kampanjsida kan du ge en snabb introduktion inför ett jubileum eller historiskt event för att sen leda trafiken vidare.
  • Vill du hellre berätta företagets historia på din befintliga webbplats hjälper vi dig med struktur, bildsatta artiklar och annat redaktionellt innehåll, redo för för publicering.

Vi hjälper dig hela vägen

Oavsett hur din historiska webbplats ska se ut får du hjälp hela vägen. Vi utgår från din strategi och dina mål och hjälper dig med berättelsen. Vi gör research och urval i arkivet och kompletterar med nyproducerat redaktionellt material. Vi designar och utvecklar din webbplats. Vill du, tar vi också ansvar för uppdateringar, drift och förvaltning av webbplatsen.