Arkiven vi sköter
Sök i vårt arkivbestånd

VISA BILDTEXT
Foto: Alexander Ruas.

På Centrum för Näringslivshistoria finns över 70 000 hyllmeter material att forska i samt mängder av digitaliserat material.

Över 7 000 arkiv finns deponerade hos oss. Tillsammans beskriver de den svenska näringslivshistorien. Det mesta materialet i arkivet kommer från fortfarande aktiva företag, och vi tar hand om deras historiska material åt dem. Utöver det finns även en stor mängd ”ägarlöst material” som kommer från nedlagda verksamheter.

Det här finns hos oss i Bromma:

  • Deponenter hos Centrum för Näringslivshistoria (pdf) Dessa företag och organisationer har deponenerat sitt historiska material hos oss. Deponent är den som äger det arkivmaterial som finns hos oss.
  • Arkivlista hos Centrum för Näringslivshistoria (pdf)  De här arkivbildarnas arkiv finns hos oss. Antalet arkiv är många fler än antalet deponenter, eftersom många tidigare företag köpts upp av större aktörer, medan andra företag även har dotterbolagsarkiv hos oss. Här hittar du även de ”ägarlösa arkiv”, där verksamheten som en gång i tiden skapade materialet inte längre är aktivt.

Kundförfrågningar

Har du ditt arkiv hos oss och vill ha hjälp med bilder eller information ur arkivet? Eller vill du forska i något av de arkiv som finns hos oss? Mejla ditt ärende till bildochfakta@naringslivshistoria.se så hjälper vi dig så snart vi kan!

Eller skicka in din fråga via formuläret:

BILD & FAKTA

Vår servicedesk för medlemsföretag, forskare, skola och allmänhet