Företagsmuseum

Många företag har historiska utställningar på sina kontor. Men allt fler företag, både i Sverige och utomlands, bygger hela företagsmuseum. Här kan man vandra runt i företagets historia – som ofta blir en spegling av samhällets utveckling över tid. Här är texter om just företagsmuseum.