HMS

En gång om året, sedan 2016, samlar vi företag som aktivt brukar sin historia och ber dem berätta hur de arbetar. Att aktivt använda sin historia kallas history marketing – och vår heldag kallar vi för en History Marketing Summit.  Eller lite kortare: HMS.