Läs vår tidskrift
Företagshistoria

VISA BILDTEXT
Foto: Alexander Ruas

Företagshistoria är Sveriges enda tidskrift om näringslivets historia. Vi berättar om människor, händelser, produkter och företag ur näringslivets historia.

Under 1960-talet hade Dagens Nyheter planer på att bygga ett stort planetarium Stockholm, något som både skulle fungera som en attraktion för stadens besökare och ge god reklam för tidningen. I nya numret av Företagshistoria berättas historien om den ambitiösa planen som aldrig blev av. Vi berättar också om förlaget Norstedts koppling till kungahuset och varför L M Ericsson är en ypperlig representant för det sena 1800-talets manliga mode.

Ute i handeln fr o m 6 december!

Köp tidningen här

Utgivning av Företagshistoria 2023

Tidningen Företagshistoria ges ut av Förlaget Näringslivshistoria och kommer fyra gånger om året

  • nr 1 2023, i butik från 21 mars, hos prenumerant 17 mars
  • nr 2 2023, i butik från 20 juni, hos prenumerant 16 juni
  • nr 3 2023, i butik från 3 okt, hos prenumerant 29 sep
  • nr 4 2023, i butik från 12 dec, hos prenumerant 8 dec

Kontakta oss

Har du frågor kring din prenumeration eller vill felanmäla utebliven tidning? Kontakta vår prenumerationstjänst på order.flowy.se/foretagshistoria per mejl på foretagshistoria@flowyinfo.se eller på 08-522 18 312.

Har du tankar, synpunkter eller tips på vad vi borde ta upp i Företagshistoria?
Kontakta vår redaktion på redaktionen@foretagshistoria.se

Vill du annonsera i tidningen? Kontakta chefredaktören Sara Johansson sara.johansson@naringslivshistoria.se för priser och mer information.

Du når oss enklast via redaktionsmejlen, men vill du hellre skicka per post finns vi på:

Tidningen Företagshistoria
Centrum för näringslivshistoria
Grindstuvägen 48-50
167 33 Bromma

Är du medlem i Centrum för Näringslivshistorias vänförening? Då ingår tidningen! Kontakta oss så ser vi till att du får din tidning.

Redaktionsråd

Företagshistoria har ett redaktionsråd som beslutar om frågor kring tidskriftens form och och innehåll. I redaktionsrådet ingår:

Läs artiklar ur Företagshistoria på BizStories.se

Anders Sjöman

Uppdrags- och kommunikationschef, vice vd