Vi hjälper dig att både
bevara och berätta din historia.

VISA BILDTEXT
Arkivgång hos Centrum för Näringslivshistoria i Bromma. Foto: Alexander Ruas.

Alla företag, oavsett om det är ett eller etthundra år, har en unik historia, som ingen kan kopiera. Sedan 1974 har vi hjälpt företag att få kontroll över sitt historiska material och att använda det i affärsstödjande historiebruk. Vi säger att vi hjälper våra kunder att både bevara och berätta sin historia. 

Vi hjälper dig att bevara…

Våra professionella arkivarier hjälper dig samla in allt som kan vara relevant från din historia. De inventerar, gallrar, ordnar och förtecknar materialet och bygger upp ett lättillgängligt historiskt arkiv som enkelt kan fyllas på. Oavsett om du sen har kvar arkivet hos dig själv eller låter oss ta hand om det är det en unik resurs för företagets interna och externa varumärkesarbete, och för sina juridiska och affärsmässiga åtaganden.

Väljer du att lägga ditt företagsarkiv hos oss på Centrum för Näringslivshistoria är ditt material tryggt bevarat för framtiden i våra rymliga, klimatsäkra lokaler i Bromma. Våra lokaler uppfyller Riksarkivets högt ställda krav på klimat och säkerhet för känslig information. Ditt företag behåller självklart full äganderätt till materialet. Det är ditt arkiv, vi sköter bara om det. Genom vår service desk Bild och Faktasök får du tillgång till ditt material när som helst under kontorstid. Bara hör av dig och boka tid – eller be servicedesken att göra eftersökningen åt dig. Vi garanterar full sekretess så att inga obehöriga får tillgång till ditt företagsarkiv. Bara när du säger okej så öppnar vi arkivet för forskare, författare, media och andra intresserade. Många andra företag har redan valt att lägga sitt historiska material hos oss. Här är vår kund- och medlemslista.

Några av våra tjänster blir därmed:

I våra klimatsäkra lokaler förvarar vi arkiv åt över 350 företag och organisation. Vi tar gärna hand om ditt arkiv åt dig!

LÄS MER OM ARKIVFÖRVARING

Vi hjälper dig att inventera, organisera och sköta ditt historiska material på plats hos dig.

LÄS MER OM VÅRA ARKIVKONSULTER

Vi hjälper dig att bringa ordning i ditt digitala material. Med vår arkivlösning får du bättre överblick, sökbarhet och säkerhet i ditt digitala arkiv.

LÄS MER OM e-ARKIV OCH DOKUMENTHANTERING

Vi hjälper dig att efterleva de krav om personuppgifter och integritet som GDPR ställer på din sparade information och att GDPR-säkra ditt arkiv.

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER INOM GDPR

…och att berätta din historia. 

History marketing kallas det när verksamheter använder energin i en sann historia – och vi kan hjälpa dig hitta energin i just din verksamhets historia. För alla företag har en historia som är unik för verksamheten. På Centrum för Näringslivshistoria jobbar vi med bekräftat berättande, att förmedla historia på ett intressant sätt utifrån ett autentiskt källmaterial. Vi är proffs på att tolka ditt historiska material och sätta det i ett sammanhang och lyfta fram det som bygger en god historia och väcker nyfikenhet. Alltid sakligt och korrekt. Har du redan ett välordnat historiskt arkiv är möjligheterna närmast oändliga att lyfta dina autentiska berättelser. Men även utan ett ordnat arkiv kan vi oftast söka rätt på din historiska berättelser – och hjälpa dig arbeta strategiskt med ditt historiebruk.

Ett typiskt history marketing-arbete gör vi i tre steg:

Vill ni ha hjälp att formulera syfte och målgrupper med ert strategiska historiebruk hjälper vi er gärna, till exempel med en historisk workshop. När strategin är fastställd är det lättare att börja leta efter de rottrådar som bäst stödjer dagens mål. 

Läs mer om hur vi hjälper företag att formulera sin historiska berättelse och sitt strategiska historiebruk.

Varje företag myllrar av berättelser. För att kunna välja ut dem som passar bäst behöver man skapa sig en bred översikt över företagets historia. På Centrum för Näringslivshistoria bygger vi den översikten som ett historieark. Där lägger vi in alla händelser i ett företags verksamhetstid, sammanfattade i kortform över en tidslinje. För översiktens skull brukar vi dela upp den i teman som passar just det här företaget, teman som vi ofta definierat i steg ett. 

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig samla din historia i ett historieark.

I historiearket finns nu samlat händelser och berättelser från förr. Men en historik kommer aldrig att kunna innehålla alla företagets berättelser – och ska inte heller göra det. Välj ut de berättelser som är mest talande och som verkligen kan bära de teman som sattes i steg ett – och välj sedan bästa sätt att förmedla dem. Ibland är det som en bok, ibland som ett magasin. Eller som en sajt, en podd, en utställning, en film, en musikal eller i någon annan form. Det beror återigen på varför du berättar historien och för vem. Vi hjälper dig ta fram slutprodukten, oavsett vad du väljer.

Läs mer om alla sätt vi kan hjälpa med att berätta en verksamhets historia.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Per-Ola Karlsson

Konsultchef

Anders Sjöman

Uppdrags- och kommunikationschef, vice vd