Anders Landén

Redaktör för magasinet Företagshistoria