Vår
Integritetspolicy

Show caption
english text

Senast uppdaterad 23 maj 2018.

Vi på Centrum för Näringslivshistoria värnar om integritetsfrågor. Det gör vi oavsett om personuppgifterna finns i de historiska arkiv vi sköter om eller om det handlar om personuppgifter som vi samlar in och behöver för vår egen löpande verksamhet.

För personuppgifter i deponerade företagsarkiv följer vi god arkivsed och de avtal som finns kring alla deponerade arkiv.

När vi behandlar personuppgifter som vi behöver för vår egen löpande verksamhet utgår vi från denna integritetspolicy. Här förklarar vi vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan utöva dina rättigheter. Vi hoppas du tar dig tid att läsa integritetspolicyn.

I vårt arbete följer vi på Centrum för Näringslivshistoria dessa riktlinjer:

  • Vi samlar inte in mer information än nödvändigt
  • Vi använder inte dina uppgifter till annat än vad vi har specificerat
  • Vi behåller inte dina uppgifter längre än nödvändigt
  • Vi sprider inte dina uppgifter till tredje part

1. Insamling av information och spårning

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna ifrån dig någon personlig information. Centrum för Näringslivshistoria använder Google Analytics och cookies för att förbättra vår service, användarvänligheten och för att analysera hur webbplatsen används. Bortsett från IP-adress (som ger den ungefärliga platsen) är informationen som Google Analytics samlar in mestadels anonyma trafikdata som webbläsarinformation, enhet och språk. Vi använder den insamlade informationen används för att skapa en överblick över hur webbplatsen används.

Vår webbplats använder cookies för att tillhandahålla tjänster, anpassa annonser och analysera trafik. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningar i din webbläsare.

2. När du kontaktar oss

Om du väljer att kontakta oss under ditt besök på vår webbplats kommer den personliga information som du lämnar att sparas i vårt Customer Relationship Management (CRM)-system SharpSpring. Personlig information som du anger i formulär, som till exempel ditt namn, e-post, telefonnummer, kommer att hanteras och lagras så att vi kan kontakta dig och besvara din förfrågan, och/eller ge dig tillgång till våra tjänster. Dina kontaktuppgifter kan också komma att användas av oss för att marknadsföra våra tjänster eller dela annan information som vi tror kan vara av intresse för dig. När du har valt att kontakta oss kopplar vi även ditt beteende som besökare på webbplatsen till din personliga information.

3. I rekryteringsprocesser

Om du söker en ledig tjänst hos Centrum för Näringslivshistoria lagrar och hanterar vi informationen i rekryteringssyfte, för att till exempel kunna kontakta dig. Om inte annat överenskoms fortsätter vi lagra informationen om dig även efter rekryteringsprocessen, i syfte att eventuellt kunna kontakta dig för en senare uppföljning eller om vi vill tillsätta en annan tjänst och då gärna vill komma i kontakt med dig igen.

4. Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

För att samla in och hantera personuppgifter krävs så kallad rättslig grund, det vill säga att det finns stöd i lagen för att göra det. På Centrum för Näringslivshistoria behandlar vi personuppgifter utifrån tre rättsliga grunder: genom samtycke, intresseavvägning och för att kunna fullgöra våra avtal. Om du skulle invända mot hur vi hanterar dina personuppgifter kommer vi att göra en ny bedömning samt intresseavvägning och upphöra med behandlingen om det inte finns andra rättsliga skäl.

5. Informationssäkerhet

Var någonstans som personlig information sparas är också en viktig aspekt av integritetsfrågor. Den information som vi behandlar lagras främst i säkra och Privacy Shield-certifierade (EU-godkända) servrar hos Google och Amazon, via vårt CRM-system SharpSpring. Endast personer med särskilda rättigheter kommer åt informationen, och alla är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Viss information sparas även i våra mejlsystem, som är Microsoft-baserade och även de lagras i Privacy Shield-certifierade (EU-godkända) servrar.

6. Tillgång till information

Du har alltid rätt att begära ut informationen som vi har lagrad om dig. Du kan göra detta genom att kontakta oss på info@naringslivshistoria.se Vi ser då till att du får en kopia på informationen vi har om dig, ett så kallat registerutdrag. För att kunna göra detta på ett säkert sätt kan vi be dig att verifiera din identitet. Vi skickar informationen digitalt till dig, såvida du inte begär något annat.

Du kan när du vill kontakta Centrum för Näringslivshistoria för att begära ut, korrigera eller få radera personlig information som vi har lagrad om dig.

7. Korrigering och borttagning av information

Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig får du gärna kontakta oss så att vi kan uppdatera den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Om du vid något tillfälle inte vill att Centrum för Näringslivshistoria längre lagrar din information, är du välkommen att kontakta oss så raderar vi den. Du når oss lättast på info@naringslivshistoria.se.

8. När gäller denna integritetspolicy?

Vår Integritetspolicy gäller för våra tjänster på Centrum för Näringslivshistorias webbplats och i våra egna kanaler såsom nyhetsbrev och andra digitala utskick. Den gäller även på de webbplatser som vi sköter på uppdrag åt andra företag och där vi står som ansvarig för sajtens innehåll.  (Om vi gör det ser du längst ned på respektive webbplats startsida, t ex på www.ica-historien.se.)

Vår webbplats innehåller länkar även till andra webbplatser, som vi inte är ansvariga för, som t ex länkar till tidningssajter och andra innehållssajter. När du väljer att besöka dessa gäller inte längre vår integritetspolicy.

9. Uppdateringar

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy för att förbättra och förtydliga innehållet i den. Du kan alltid få tillgång till den senaste versionen av vår integritetspolicy på vår webbplats.

10. Vem är ansvarig för personuppgifterna vi behandlar?

Centrum för Näringslivshistoria (CfN) AB, med organisationsummer 556546-9243 och adress Grindstuvägen 48-50, 167 33 Bromma, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

11. Kontakt och frågor

Om du har frågor om vår integritetspolicy och Centrum för Näringslivshistorias lagring och hantering av information, är du välkommen att  kontakta oss. Här finns all vår kontaktinformation.