Martin Kragh

chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet, docent vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala

08-736 93 49

Martin.Kragh@ui.se