Butik
Näringslivet och skattefrågorna: Konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd

Näringslivet och skattefrågorna: Konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd

FÖRFATTARE Ahlqvist, Andersson, Dahl, De Geer, Fall, Fritsch, Hultqvist, Kleerup, Monsenego, Nyquist, Rabe, Stenkula, Wollstad, Ydstedt
ISBN 9789198426571

I antologin Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd, en ny bok från Förlaget Näringslivshistoria, skildrar tretton skatteexperter svensk skattehistoria under hundra år. En period av stora omvälvningar.  Boken ges ut på uppdrag av Näringslivets Skattedelegation, som samlar en rad näringslivsorganisationers engagemang i skattefrågor. Det är en verksamhet som sällan givit stora rubriker; i stället har skatteexpertis deltagit i en långsiktig och ofta konstruktiv dialog med politiker och myndigheter.

I antologin möter vi många olika infallsvinklar. Här behandlas övergripande frågor, som hur den offentliga sektorns intäkter från skilda former av beskattning skiftat och hur internationella relationer påverkat skatterna. Vi får även punktbelysning av några specialområden, som moms, punktskatter och kapitalbeskattning.