Arkivförvaring
Förvara ditt företagsarkiv hos oss

VISA BILDTEXT
Arkivgång hos Centrum för Näringslivshistoria i Bromma. Foto: Alexander Ruas.

I våra klimatsäkra lokaler förvarar vi över 7 000 arkiv åt företag och organisationer. Vi tar gärna hand om ditt arkiv åt dig!

Våra lokaler uppfyller de högt ställda krav på klimat och säkerhet som fastställts av Riksarkivet, den statliga arkivmyndigheten. Hos oss ordnas och förtecknas dokumenten, bilderna, filmerna och föremålen enligt vedertagna arkivvetenskapliga metoder och de görs lätt tillgängliga för återsökningar.

Arkiveringstjänster vi erbjuder:
  • Inventering på plats hos företaget inklusive värdering/urval av material för fortsatt hantering
  • Bearbetning av material: ordna och upprätta förteckning.
  • Gallringsutredning och gallring.
  • Projektledning av större leveranser av material till våra lokaler.
  • Löpande inleveranser.
  • Förvaring i godkända och certifierade lokaler.
  • Återsökningar i arkivet.
  • Service när du behöver information från arkivet och hjälp med forskarförfrågningar.

Tillbaka till Arkivtjänster

Grunderna i arkivering

Vår grundtjänst är att sköta företags arkiv åt dem. Men vad ingår egentligen i ett arkiv? Hur avgör man vilka handlingar som bör bevaras och hur arbetar man sedan med att hålla dom tillgängliga? Vad kostar det – och vad kostar det att inte ha en arkivlösning på plats. Allt gick arkivarie Gustav Svensson igenom på det här lunchseminariet den 23 april 2020.

 

Hör av dig för information och prisuppgift:

Krister Hillerud

Vice vd

Per-Ola Karlsson

Konsultchef