Arkivförvaring
Förvara ditt företagsarkiv hos oss

VISA BILDTEXT
Arkivgång hos Centrum för Näringslivshistoria i Bromma. Foto: Alexander Ruas.

I våra klimatsäkra lokaler förvarar vi över 7 000 arkiv åt företag och organisationer. Vi tar gärna hand om ditt arkiv åt dig!

Våra lokaler uppfyller de högt ställda krav på klimat och säkerhet som fastställts av Riksarkivet, den statliga arkivmyndigheten. Hos oss ordnas och förtecknas dokumenten, bilderna, filmerna och föremålen enligt vedertagna arkivvetenskapliga metoder och de görs lätt tillgängliga för återsökningar.

Arkiveringstjänster vi erbjuder:
  • Inventering på plats hos företaget inklusive värdering/urval av material för fortsatt hantering
  • Bearbetning av material: ordna och upprätta förteckning.
  • Gallringsutredning och gallring.
  • Projektledning av större leveranser av material till våra lokaler.
  • Löpande inleveranser.
  • Förvaring i godkända och certifierade lokaler.
  • Återsökningar i arkivet.
  • Service när du behöver information från arkivet och hjälp med forskarförfrågningar.

Hör av dig för information och prisuppgift:

Per-Ola Karlsson

Arkivchef

Andreas Blüme

Säljchef