Våra arkivkonsulter hjälper med
e-Arkiv och dokumenthantering

VISA BILDTEXT
Foto: Alexander Ruas.

Vi hjälper dig att bringa ordning i ditt digitala material. Med vår arkivlösning får du bättre överblick, sökbarhet och säkerhet i ditt digitala arkiv.

Centrum för Näringslivshistorias specialbyggda e-arkiveringstjänst låter dig arkivera all din information och dina webbplatser. Våra arkivarier värderar och gör urval av digitalt material på plats hos kunden eller tar emot på externa databärare. Materialet säkras för framtiden genom konverteringar, testläsningar, registreringar och säkerhetskopior. Det färdiga digitala arkivet blir sökbart och lättillgängligt.

I våra digitala arkiveringstjänster ingår:
  • Inventering och urval av historiskt värdefulla digitala filer.
  • Konvertering av filer till långsiktigt läsbara arkivformat.
  • Överföring och lagring av filerna på säkra arkivservrar.
  • Lagring av information om samtliga filer med sökbarhet.
  • Exklusiv tillgång till företagets filer via vår digitala arkivlösning.
  • Export av utvalda filer vid behov.
  • Hjälp att förstå vilken metadata som behöver användas.
  • Digitalisering av pappersburet material.
  • Digitalisering av film och överföring av videofilm till arkivdugligt format.

Tillbaka till Arkivtjänster

Grunderna i digital arkivering

Vår konsultchef Per-Ola Karlsson delar med sig av kunskaper kring hur företag kan göra för att hantera och arkivera sin digitala information. Han tipsar på hur du kommer igång med digital arkivering, samt hur du ska tänka strategiskt kring långtidslagring av digitala dokument. Han ger även konkreta exempel på vilket mervärde och affärsnytta ett digitalt arkiv kan ge ett företag. Inspelad webbinarium från 20/5 2020.

Hör av dig om mer information och prisuppgift:

Per-Ola Karlsson

Konsultchef