Historiebrukets strategi
Vilken historia berättar vi med vår historia?

VISA BILDTEXT
Foto: Alexander Ruas.

En verksamhets historia är rik på autentiska berättelser och talande detaljer. Men för vem och varför berättar vi? Vet vi det kan vi välja de mest talande talande berättelserna. Framtiden (!) har oftast svaret när man vill sätta strategin för sitt historiebruk. Vi hjälper dig göra detta i en historisk workshop, ledd av våra professionella redaktörer och arkivarier.

En bra historik är rik på medryckande berättelser och talande exempel. Det som gör dem talande är att de speglar och stödjer dagens mål. Därför handlar affärsdrivande historiebruk om att företaget frågar sig var det står i dag och vart det siktar. När det är fastställt är det lättare att börja leta efter de rottrådar som bäst stödjer dagens mål.

Genom att utgå från framtiden skärper historieberättaren även sitt historiebruk kring varför historien berättas och för vem. Ska historien hjälpa företaget att rekrytera, stödja expansion till nya marknader eller förbereda för en omstäl­lning? Berättas historien främst för medarbetare, kunder, leverantörer, partners eller politiker? Målgrupperna och skälen kan vara många, men ju tydligare de är formulerade, desto lättare blir det att känna igen vilka av verksamhetens många rottrådar som har bäst bäring på dagens utmaningar.

Vill ni ha hjälp att formulera ert strategiska historiebruk hjälper vi gärna, till exempel med en historisk workshop, ledd av våra profes­sionella redaktörer och arkivarier.

I våra workshops arbetar vi mot att summera historiebrukets syfte med en sammanfattande mening. Till den kan läggas ett begränsat antal teman som ska gen­om­syra historiken. De berättelser som sedan lyfts fram ur företagets historia (vilket görs i steg tre) ska alla ha bäring på ett, eller flera, av dessa teman. Berättelser som inte knyter an till ett tema går däremot bort.

Efter en historisk workshop med hos oss finns ett grundsynopsis med röd tråd för organisationens berättelse, med de teman som ska gen­om­syra berättelsen. Där anges även vilka målgrupper som är huvud­sak­liga mottagare och vad syftet är med att berätta historien just för dem. 

Hör av dig om du vill ha hjälp att sätta din verksamhets history marketing-strategi!

Med en strategi för ditt historiebruk kan du gå till steg två i vår history marketing-process.

Grunderna i history marketing

Med sitt historiska material kan företag skapa en strategisk tillgång att använda i kommunikation, varumärkesbyggande och förändringsarbeten. Vår kommunikationschef Anders Sjöman berättar hur du kan aktivera ditt företags historia som ett affärsbyggande verktyg och ger många exempel på hur andra företag jobbat med historia, både svenska och utländska.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Anders Sjöman

Uppdrags- och kommunikationschef, vice vd