Om oss
Bli medlem!

VISA BILDTEXT
Foto: Alexander Ruas

Centrum för Näringslivshistoria är organiserat som en ideell förening, där våra medlemmar är våra ägare. Vår verksamhet finansieras av medlemsavgifter och intäkter från tjänsterna som vi erbjuder medlemsföretag och andra kunder. Vi är politiskt oberoende och allt vårt arbete utgår från vetenskaplig, historisk grund

Det är främst företag och organisationer som är medlemmar i Föreningen Centrum för Näringslivshistoria. Medlemskap är ett krav för att ta del av våra bevarar- och berättar-tjänster. Här är alla medlemmar i Centrum för Näringslivshistoria.  I medlemskapet ingår:

  • Inbjudningar till våra evenemang och seminarier.
  • En prenumeration på tidskriften Företagshistoria
  • Vårt digitala nyhetsbrev
  • Medlemspriser på böcker

Är du privatperson? Bli medlem i Sällskapet Näringslivshistoriens Vänner. Lägre kostnad, samma förmåner. 

Medlemsavgift i Föreningen Centrum för Näringslivshistoria:
Årsavgiften för medlemskapet i Föreningen Centrum för Näringslivshistoria består av en medlemsavgift (2 000 kronor oavsett storlek) och en serviceavgift (som beror på medlemmens årsomsättning). Serviceavgiften är avdragsgill i företagets deklaration. Moms tillkommer på serviceavgiften. Medlemsavgiften är momsbefriad.

Årsomsättning (i kr) Årsavgift
<10 miljoner
10 – 50 miljoner
50 – 100 miljoner
100 – 200 miljoner
200 – 500 miljoner
500 – 1000 miljoner
>1000 miljoner
4 000 kr
7 000 kr
9 000 kr
12 000 kr
16 000 kr
19 000 kr
21 000 kr

Frivillig stödavgift: 10 000 kr

Vill du veta mer om medlemskap? Kontakta:

Alexander Husebye, vd, 08-634 99 14

 

Alexander Husebye

VD