Centrum för Näringslivshistoria
Uppsala

VISA BILDTEXT
Foto: Alexander Ruas.

Arkivorganisationen Företagens historia i Uppsala är nu en del av Centrum för Näringslivshistoria. Efter att ha stöttat verksamheten på konsultbasis sedan 2018 har vi tagit över den kommersiella delen av verksamheten.

Centrum för Näringslivshistoria har tagit över den kommersiella verksamheten som arkivorganisationen Företagens historia i Uppsala drivit sedan 2000. Detta innebär bland annat driften av arkivlokalerna i Uppsala, inklusive 3 600 hyllmeter arkivmaterial från företag verksamma i Uppsala län, samt ett antal nya kunder, främst inom området life science.

Samtidigt som den kommersiella verksamheten, med arkivlösningar och berättaruppdrag, inlemmas i Centrum för Näringslivshistorias organisation, kvarstår den ideella föreningen Företagens historia i Uppsala. Dess ansvar är att fortsätta ta hand om, och även ta emot, så kallat ägarlöst arkivmaterial från näringslivet i Uppsala län. Sådant material kommer främst från verksamheter och företag som upphört att existera.

Företagens historia
Virdings allé 32B
754 50 UPPSALA

Vill du veta mer? Hör gärna av dig via formuläret:

Krister Hillerud

Vice vd

BILD & FAKTA

Vår servicedesk för medlemsföretag, forskare, skola och allmänhet