Bevara ditt företags historia
Djupintervjuer med nyckelpersoner

VISA BILDTEXT
Foto: Alexander Ruas.

Inget förmedlar ett företags historia bättre än de personliga berättelserna. De enskilda föremålen får ett sammanhang i medarbetarnas egna historier.

Ofta finns de största historiska guldkornen och den mest engagerande berättelsen i personliga erfarenheter och minnen. Det kan därför vara värdefullt att komplettera ditt historiska arkivmaterial genom samtal med nyckelpersonerna och veteranerna som var med när det verkligen hände.

Vi hjälper dig genomföra vetenskapliga intervjuer som blir värdefulla hörnstenar i företagets källmaterial. Vi fångar upp personliga reflektioner från människor som varit delaktiga, nyckelpersoner och veteraner med många år i företaget och hjälper dig bevara dem för framtiden.

Valet är ditt om du vill sekretessbelägga intervjuerna en tid eller göra dem direkt tillgängliga som kunskapskälla för företagets egna berättande och history marketing.

Tillbaka till Arkivtjänster

Hör av dig för information och prisuppgift:

Anders Houltz

08-634 99 42

Per-Ola Karlsson

Konsultchef