Arkivintegritet:
GDPR-säkra ert arkiv

VISA BILDTEXT
Foto: Alexander Ruas.

General Data Protection Regulation reglerar behandling av personuppgifter över hela EU. Förordningen har långtgående krav på korrekt hantering av personuppgifter.

Vi hjälper företag och organisationer att efterleva de kraven som GDPR ställer på din sparade information och att GDPR-säkra ditt arkiv:

  • Utvärdering och urval av relevant material att spara utifrån ”allmänt intresse”.
  • Professionell bearbetning och systematisk hantering av materialet.
  • Organisation för säker förvaring och begränsad åtkomst till materialet.
  • Vår arkivlösning är anpassad för att du ska klara alla dina regulatoriska krav.

Tillbaka till Arkivtjänster

Hör av dig för mer information och prisuppgift:

Per-Ola Karlsson

Konsultchef