Kartlägg historien
Gör ett historieark

VISA BILDTEXT
Foto: Alexander Ruas.

Många företag och branscher har en historia som kan upplevas snårig och svårgripbar. Vi gör fullständig kartläggning av de viktigaste historiska händelserna åt er.

De historieark som vi tar fram åt företag är effektiva verktyg som strukturerar historien och ger en bra utgångspunkt för history marketing-insatser och affärsfrämjande historiebruk.

Ett historieark ger en översikt över en verksamhets hela historia. Den är inte särskilt berättande eller medryckande i sig – men den ger hela företagets samlade händelser på en samlad plats. I historiearket lägger vi in alla händelser i ett företags verksamhetstid, sammanfattade i kortform över en tidslinje. För översiktens skull brukar vi dela upp den i teman som passar just det här företaget, dem som vi definierade i steg ett.

Historiearket ryms sedan allt som hittas, från stort till smått. Ett välordnat arkiv är den bästa källan att ösa ur, men finns inte det får man vara påhittig och leta fram de autentiska historierna på annat sätt. Målet är att hitta många berättelser och även kunna belägga allt som sägs. Händelser som kommer ur arkivets historiska handlingar är per automatik bekräftade. Skeenden och beskrivningar som finns i tidigare jubileumsböcker eller monografier läggs också in i historiearket, men med en markering att de skulle må bra av en källbekräftelse. Den markeringen görs även för berättelser som kommer ur djupintervjuer vi kanske gör med chefer, medarbetare eller tidigare anställda på företaget.

Anlita oss för att skapa ditt historieark. Du får verksamhetens alla händelser, vändpunkter och skeenden samlade på ett ställe. Händelserna är främst beskrivna i rubrikform, utom de viktigaste som är beskrivna mer i detalj. Dessutom anges kopplingar till arkivmaterial, som bilder och handlingar.

Hör av dig till oss om du vill diskutera historieark och en samlad historisk översikt.

Med en samlad historia är du redo för tredje och sista steget i vår history marketing-process.

Hör av dig för mer information och prisuppgifter:

Anders Sjöman

Uppdrags- och kommunikationschef, vice vd