Om oss
Stadgar och styrelse

VISA BILDTEXT
Foto: Alexander Ruas.

Våra stadgar

Centrum för Näringslivshistoria är organiserat som en ideell förening, där våra medlemsföretag är våra ägare. Vårt uppdrag – att bevara och berätta näringslivets historia – kommer från första paragrafen i våra stadgar.

Läs våra stadgar

Vår verksamhet finansieras av medlemsavgifter och intäkter från de tjänster som vi erbjuder medlemsföretag och andra kunder. För att kunna erbjuda dessa kommersiella tjänster driver vi ett servicebolag, Centrum för Näringslivshistoria AB, som är helägt av den ideella föreningen. De forskningsprojekt vi driver eller medverkar i finansieras av olika vetenskapliga fonder och forskningsstiftelser.

Vi är inte knutna till något specifikt universitet eller organisation. Vi är politiskt oberoende och allt vårt arbete utgår från vetenskaplig, historisk grund. Här finns alla vi som jobbar på Centrum för Näringslivshistoria.

Vår styrelse

Centrum för Näringslivshistorias styrelse väljs vid ordinarie föreningsstämma, som normalt hålls i maj och där alla medlemmar i föreningen är röstberättigade. Styrelsen skall representera såväl medlemsföretag som forskning och näringslivsorganisationer.

Ordförande

Ledamöter

 • Lena Andersson-Skog, professor ekonomisk historia, Umeå Universitet
 • Martin von Arronet, SVP Corporate Communications, Electrolux
 • Eva Burén, informationschef, ICA-handlarnas förbund
 • Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef, Stockholms Handelskammare
 • Lennart Francke, Senior Advisor
 • Sven Ljungberg, egenföretagare
 • Elisabeth Lundberg, egenföretagare
 • Lo Bäckström, Chef, Strategiska målgrupper, Svenskt Näringsliv

 • Carin Bergh Wihed, ordförande Företagens Historia, Uppsala
 • Andreas Åström, näringspolitisk chef, Installatörsföretagen

Suppleanter

 • Anders Thelin, föreningsjurist, Svensk Handel
 • Magnus Andersson, delägare Skeppshultcykeln
 • Anders Edholm, Senior Vice President Communications, SCA

Revisor

 • Tobias Pettersson, auktoriserad revisor, Thorell Revision

Alexander Husebye

VD