Malin Alfredsson

Vd för Cellwoodgruppen. Styrelseordförande för Centrum för Näringslivshistoria.

Ordförande i Centrum för Näringslivshistorias styrelse sedan 2014. Vd och styrelseledamot i familjeföretaget Cellwoodgruppen i Småland, där bland annat 354 år gamla Bruzaholms bruk ingår. Styrelseledamot i näringslivsorganisationen Teknikföretagen. Dessutom ägare av Eksjö bokhandel