Forskningssekretariat
Bedriver forskning inom näringslivshistoria

VISA BILDTEXT
Foto: Alexander Ruas.

Forskningssekretariatet driver oberoende forskningsprojekt som lyfter fram hela svenska näringslivets utveckling genom tiderna.

I vårt forskningssekretariat arbetar vi med att visa på företagandets generella betydelse för Sveriges välstånd och samhällsutveckling. Här driver vi forskningsprojekt som sätter strålkastaren på tidigare oberättade delar av näringslivets historia. De forskningsprojekt vi driver eller medverkar i finansieras av olika vetenskapliga fonder och forskningsstiftelser.

vår butik hittar du många av de rapporter och böcker som vår forskning bidragit till.

Forskningschef Anders Houltz ansvarar för forskningssekretariatet, och arbetar med strategiska frågor och kontakter med olika forskningsmiljöer. Dessutom deltar han som projektledare i forskningsförberedande projekt.

Anders Houltz

08-634 99 42

Benito Peix Geldart

08-634 99 07

Forskare och arkivarie, fil. dr

benito.peixgeldart@naringslivshistoria.se