Arkiven vi sköter
Sök i vårt arkivbestånd

VISA BILDTEXT
Benito Peix Geldart. Foto: Alexander Ruas.

På Centrum för Näringslivshistoria finns ca 85 000 hyllmeter material att forska i samt mängder av digitaliserat material.

Över 7 000 arkiv finns deponerade hos oss. Tillsammans beskriver de den svenska näringslivshistorien. Det mesta materialet i arkivet kommer från fortfarande aktiva företag, och vi tar hand om deras historiska material åt dem. Utöver det finns även en stor mängd ”ägarlöst material” som kommer från nedlagda verksamheter.

Här är de arkiv som finns hos oss.

Kundförfrågningar

Har du ditt arkiv hos oss och vill ha hjälp med bilder eller information ur arkivet? Eller vill du forska i något av de arkiv som finns hos oss? Mejla ditt ärende till bildochfakta@naringslivshistoria.se så hjälper vi dig så snart vi kan!

Eller skicka in din fråga via formuläret:

BILD & FAKTA

Vår servicedesk för medlemsföretag, forskare, skola och allmänhet