Om oss
Det här är Centrum för Näringslivshistoria

VISA BILDTEXT
Foto: Johan Strindberg.

Centrum för Näringslivshistoria bevarar och berättar näringslivets historia. Vi är en ideell förening med företag som medlemmar. Via vårt helägda servicebolag hjälper vi företag att ta hand om sina företagsarkiv och hjälper dem även att aktivt använda sin berättelse som en strategisk resurs. Dessutom genomför vi projekt som lyfter fram näringslivets historia och betydelse för Sveriges tillväxt.

På Centrum för Näringslivshistoria jobbar vi sedan 1974 med att bevara och berätta svenska företags historier. Därmed bevarar vi även det svenska näringslivets historia.

Centrum för Näringslivshistoria är organiserat som en ideell förening, där våra medlemmar är de företag och organisationer som deponerat sitt material hos oss. De är därmed också våra ägare. Vår verksamhet finansieras av medlemsavgifter och intäkter från de kommersiella tjänster som vi erbjuder medlemsföretag och andra kunder. Dessa tjänster erbjuds via det helägda servicebolaget Centrum för Näringslivshistoria AB.

De forskningsprojekt vi driver eller medverkar i finansieras av olika vetenskapliga fonder och forskningsstiftelser. Vi är politiskt oberoende och är inte heller knutna till något specifikt universitet eller organisation, även om allt vårt arbete utgår från vetenskaplig, historisk grund.
Mer om oss som jobbar här

I våra arkivdepåer i Bromma och Uppsala förvaltar professionella arkivarier företagsarkiv för företagsledningar och ägare. Där finns över 85 000 hyllmeter av fotografier, reklam, prototyper, personaltidningar, förpackningar, styrelseprotokoll, projektplaner, designskisser, filmer och ljudupptagningar. Det gör oss till ett av världens ledande näringslivsarkiv.
Mer om hur företag bevarar sin historia och våra arkivkonsulttjänster

Vi hjälper dessutom företag att använda sin historia som en strategisk tillgång och som hävstång för framtida utveckling inom strategi, marknadsföring och organisation. Detta strategiska historiebruk är populärt kallat history marketing.
Mer om hur företag berättar sin historia och våra tjänster för strategiskt historiebruk

Vi visar även på företagandets generella betydelse för samhällsutvecklingen. Därför driver vi, från vårt forskningssekretariat olika forskningsprojekt som sätter strålkastaren på oberättade delar av näringslivets historia.
Mer om vårt forskningssekretariat

I decennier har vi initierat, producerat och formgett böcker, ofta i samarbete med andra förlag, utifrån det källmaterial och historia som vi tar hand om. Sedan 2016 ger vi ut böckerna på det egna Förlaget Näringslivshistoria.
Mer om vårt förlag

Vi har ett aktivt samarbete med skolor, främst gymnasier och grundskolans sista år. Många skolklasser besöker oss varje år – och ännu fler använder det gratis skolmaterial (med lektionsplaner anpassade för rådande läroplan) som finns på vår skolsajt företagskallan.se.
Mer om vårt skolverksamhet

 

Kontakta oss: