Om oss
Det här är Centrum för Näringslivshistoria

VISA BILDTEXT
Foto: Johan Strindberg.

Centrum för Näringslivshistoria bevarar och berättar näringslivets historia. Vi är en ideell förening med företag som medlemmar. Via vårt servicebolag hjälper vi våra medlemsföretag att ta hand om deras företagsarkiv och hjälper dem använda sin historia som hävstång för framtida utveckling. Dessutom lyfter vi företagandets betydelse för Sveriges tillväxt.

Att arbeta aktivt med att bevara och berätta företagets historia är att investera i varumärket och i företagskulturen. På Centrum för Näringslivshistoria jobbar vi därför sedan 1974 just med att bevara och berätta svenska företags historier. Därmed bevarar vi även det svenska näringslivets historia.

Centrum för Näringslivshistoria är organiserat som en ideell förening, där våra medlemmar är de företag och organisationer som deponerat sitt material hos oss. De är därmed också våra ägare. Vår verksamhet finansieras av medlemsavgifter och intäkter från de kommersiella tjänster som vi erbjuder medlemsföretag och andra kunder. Dessa tjänster erbjuds via servicebolaget Centrum för Näringslivshistoria AB, som är helägt av den ideella föreningen Centrum för Näringslivshistoria. De forskningsprojekt vi driver eller medverkar i finansieras av olika vetenskapliga fonder och forskningsstiftelser. Vi är politiskt oberoende och är inte knutna till något specifikt universitet eller organisation, även om allt vårt arbete utgår från vetenskaplig, historisk grund.
Mer om oss som jobbar här

I våra arkiv i Bromma förvaltar professionella arkivarier företagsarkiv för företagsledningar och ägare. Där finns över 70 000 hyllmeter av fotografier, reklam, prototyper, personaltidningar, förpackningar, styrelseprotokoll, projektplaner, designskisser, filmer och ljudupptagningar. Det gör oss till en av världens ledande näringslivsarkiv.
Mer om hur företag bevarar sin historia

Vi hjälper dessutom våra kundföretag att använda sin historia som en strategisk tillgång och som hävstång för framtida utveckling inom strategi, marknadsföring och organisation, populärt kallat history marketing.
Mer om hur företag berättar sin historia

Vi visar även på företagandets generella betydelse för samhällsutvecklingen. Därför driver vi forskningsprojekt som sätter strålkastaren på oberättade delar av näringslivets historia.
Mer om vårt forskningssekretariat

Sedan decennier har vi initierat, producerat och formgett böcker, ofta i samarbete med andra förlag, utifrån det källmaterial och historia som vi tar hand om. Sedan 2016 gör ger vi ut böckerna på det egna Förlaget Näringslivshistoria.
Mer om vårt förlag

 

Kontakta oss:

Alexander Husebye

VD