Sök i arkiven
Historiesajter och onlinetjänster

VISA BILDTEXT
Foto: Alexander Ruas.

CfN Online är vårt digitala arkiv som är tillgängligt direkt på nätet. Där finns ett digitaliserat urval av det arkivmaterial som finns bevarat hos oss, t.ex. från ett stort Rysslandsprojekt vi gjorde för några år sedan.

Sök i våra digitaliserade samlingar

CfN Online är vårt digitala arkiv som är tillgängligt direkt på nätet. Där finns ett digitaliserat urval av det arkivmaterial som finns bevarat hos oss. Material som är tillgängligt för användning finns för närvarande från: Hantverkarna StockholmBrandförsäkringsverketEricssons historia i Spanien och källor till svenskt företagande i Ryssland. Digitalt material från andra arkivbildare kan göras tillgängligt efter tillstånd från deponenten. Denna tjänst kan vara förenlig med kostnad.

Hör av dig med frågor till bildochfakta@naringslivshistoria.se

Våra historiesajter

Våra kunders arkivmaterial ligger till grund för många historiska sajter som vi har gjort.

I våra arkiv finns mycket, men inte allt. Här är länkar till andra arkivinstitutioner där mer material kan finnas för din forskning.

 • Riksarkivet har ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Arkiven kommer från statlig förvaltning och från privata företag, organisationer och personer. Sök t.ex. i Nationella Arkivdatabasen, NAD.
 • Stockholms Stadsarkiv är arkiv för Stockholms stad och för Stockholms län. Här kan du följa Stockholms invånare och stadens utveckling från medeltiden fram till idag, tack vare arkiven från folkbokföringen, byggnadsnämnden, domstolarna, skolorna, polisen och många fler arkiv.
 • Mer Stockholmshistoria finns även hos Stockholms Stadsmuseum.
 • Ett annat tips är att kontakta stads- eller landsarkiv i närheten av det område där verksamheten du är intresserad av har bedrivits. Landsarkiven är underordnade Riksarkivet och sökbara via deras hemsida.
 • Du kan också söka efter det närmsta näringslivsarkivet på Svenska Arkivförbundets sajt.
 • Lokala hembygdsföreningar, museum och lokala bibliotek kan också ha det du söker och kan ofta tipsa om publikationer om lokal historia.

Mycket kan redan vara forskat på. Du kan då hitta finfina böcker eller avhandlingar om de platser, personer eller ämnen som du är intresserad av.

 • Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och de samlar i stort sett allt som publicerats i Sverige eller på svenska. De administrerar och utvecklar även den nationella bibliotekskatalogen Libris, där du kan söka böcker, tidskrifter och annat som finns på landets bibliotek. Även böcker i vårt bibliotek finns sökbara via Libris.
 • I Kungliga bibliotekets samlingar kan du också under kategorin Vardagstryck hitta material från företag såsom reklam, årsredovisningar, priskuranter m.m.
 • Pliktexemplar av publikationer kan också finnas på de sex universitetsbiblioteken i Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund.
 • Avhandlingar och uppsatser kan du söka via landets universitet och högskolor eller på Digitala Vetenskapliga Arkivet – DiVA.
 • Många företag och verksamheter går att spåra i Stockholms adresskalender och Svensk industrikalender och andra lexikon och upplsagsverk. Intressanta företagspersoner, entreprenörer med flera går att finna i biografiska lexikon som Svenskt Biografiskt Lexikon, Svenska män och kvinnor och Vem är vem?. Dessa verk och andra har vi i våra samlingar, men de går också att hitta på landets bibliotek, lättast är att söka på Libris.
Eller skicka in din fråga via formuläret:

BILD & FAKTA

Vår servicedesk för medlemsföretag, forskare, skola och allmänhet