Bevara verksamhetens historia
Vårda ditt företags historiska material

VISA BILDTEXT
Arkivgång hos Centrum för Näringslivshistoria i Bromma. Foto: Alexander Ruas.

Sedan 1974 har vi hjälpt företag att ha kontroll över sitt historiska material. Ca 85 000 hyllmeter material tar vi hand om idag. Vi vårdar ditt källmaterial så du lätt kan skapa affärsnytta av din historia.

Alla företag, oavsett om det är ett eller etthundra år, har en unik historia, som ingen kan kopiera. Vi på Centrum för Näringslivshistoria hjälper dig koppla greppet om just ditt företags historia med ett strukturerat företagshistoriskt arkiv. Våra professionella arkivarier hjälper dig samla in allt från trycksaker, protokoll, årsberättelser, reklam, designskisser, och personaltidningar till fotografier, film, porträtt, ljudupptagningar, tidigare webbsidor och fysiska föremål. Vi inventerar, gallrar, ordnar och förtecknar materialet och bygger upp ett lättillgängligt historiskt arkiv som enkelt kan fyllas på.

För när materialet är lättåtkomligt blir det användbart. Oavsett om du sen har kvar arkivet hos dig själv eller låter oss ta hand om det, så är det en unik resurs för företagets interna och externa varumärkesarbete. Ordning och reda i de historiska arkiven är också ofta en förutsättning för att kunna uppfylla sina juridiska och affärsmässiga åtaganden gentemot omvärlden.

Eftersom historia skapas hela tiden hjälper vi dig även att sätta bevarandeplaner, djupintervjua dagens medarbetare och att regelbundet arkivera allt ditt webbmaterial.

Du äger arkivet, vi sköter servicen

Väljer du att lägga ditt företagsarkiv hos oss på Centrum för Näringslivshistoria är ditt material tryggt bevarat för framtiden i våra rymliga, klimatsäkra lokaler i Bromma. Vi har över 40 års erfarenhet av kostnadseffektiv arkivhantering av över 7 000 företagsarkiv. Våra lokaler uppfyller Riksarkivets högt ställda krav på klimat och säkerhet för känslig information.

Ditt företag behåller självklart full äganderätt till materialet. Det är ditt arkiv, vi sköter bara om det. Genom vår service desk Bild och Faktasök får du tillgång till ditt material när som helst under kontorstid. Bara hör av dig och boka tid – eller be servicedesken att göra eftersökningen åt dig.

Vi garanterar full sekretess så att inga obehöriga får tillgång till ditt företagsarkiv. Bara när du säger okej så öppnar vi arkivet för forskare, författare, media och andra intresserade. Du slipper den dagliga hanteringen av frågor från externa intressenter samtidigt som du kan vara säker på att de får tillgång till en korrekt bild av företagets historia.

Bonnierförlagen, ICA, Ericsson, Hennes & Mauritz, Electrolux, Handelsbanken, OK, Atlas Copco, Apoteket, Marabou, Norstedts och hundratals andra svenska företag har redan sina arkiv hos oss. Brandkontoret från 1746 är ett av våra äldsta fortfarande aktiva medlemsföretag. Här är fullständiga kund- och medlemslistan.

Många sätt att bevara historien

Det finns många sätt vi kan hjälpa dig att bevara din historia.

I våra klimatsäkra lokaler förvarar vi över 7000 arkiv åt företag och organisationer. Vi tar gärna hand om ditt arkiv åt dig!

LÄS MER OM ARKIVFÖRVARING

Vi hjälper dig att inventera, organisera och sköta ditt historiska material på plats hos dig.

LÄS MER OM VÅRA ARKIVKONSULTER

Vi hjälper dig att bringa ordning i ditt digitala material. Med vår arkivlösning får du bättre överblick, sökbarhet och säkerhet i ditt digitala arkiv.

LÄS MER OM e-ARKIV OCH DOKUMENTHANTERING

Vi hjälper dig genomföra vetenskapliga intervjuer som blir värdefulla hörnstenar i företagets källmaterial.

LÄS MER OM DJUPINTERVJUER

Vi hjälper dig att efterleva de krav om personuppgifter och integritet som GDPR ställer på din sparade information och att GDPR-säkra ditt arkiv.

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER INOM GDPR

Vi erbjuder snabb och säker arkivering av webbsidor. Med hjälp av ett specialbyggt verktyg kan vi enkelt spara ner en kopia av din webb.

LÄS MER OM WEBBPLATSARKIVERING

Grunderna i digital arkivering

Vår konsultchef Per-Ola Karlsson delar med sig av kunskaper kring hur företag kan göra för att hantera och arkivera sin digitala information. Han tipsar på hur du kommer igång med digital arkivering, samt hur du ska tänka strategiskt kring långtidslagring av digitala dokument. Han ger även konkreta exempel på vilket mervärde och affärsnytta ett digitalt arkiv kan ge ett företag. Inspelad webbinarium från 20/5 2020.

Grunderna i arkivering

Vår grundtjänst är att sköta företags arkiv åt dem. Men vad ingår egentligen i ett arkiv? Hur avgör man vilka handlingar som bör bevaras och hur arbetar man sedan med att hålla dom tillgängliga? Vad kostar det – och vad kostar det att inte ha en arkivlösning på plats. Allt gick arkivarie Gustav Svensson igenom på det här lunchseminariet den 23 april 2020.

 

Kontakta oss:

Per-Ola Karlsson

Konsultchef