Föreningen Stockholms Företagsminnen

VISA BILDTEXT
Foto: Alexander Ruas.

Företagsminnen är en ideell förening som bevarar arkiv från företag i Stockholm som inte längre är verksamma.

Stockholm har en lång historia av företagande. Här har många av våra storföretag tagit sina första steg samtidigt som gatubilden har myllrat av småföretag med olika inriktning. Ett stort inflytande har också kommit från invandrare som startat och byggt upp verksamheter i olika branscher. Idag har de flesta industrierna flyttat ut och tjänsteföretag och kreativa branscher flyttat in i gamla bryggerier och fabriker. Andra hus som byggts för försäkringsbolag och banker har bytt invånare och hyser idag till exempel hotell och gallerior. Historien bakom Stockholms näringslivs utveckling är central för att förstå varför staden ser ut som den gör och för att se kunna framåt utan att glömma företagandets roll.

Den ideella föreningen Stockholms Företagsminnen bevarar dokument, bilder och filmer från företag i Stockholm som inte längre är verksamma. Här finns t.ex. Bolinders Mekaniska Verkstäder, Finnboda varv och Rederi Sveas historiska arkiv som påminner om att Stockholm var Sveriges största industristad men också en viktig sjöfartsstad. I samlingarna finns också de mindre företagen som präglade den växande huvudstaden under 1800-tal och 1900-tal: hantverkarna, tobaksspinnerier och handel av alla slag men även varuhus som MEA på Norrmalmstorg, boktryckerier och förlag.

Stockholms Företagsminnen ger ut böcker som beskriver olika branscher och företagsområden. I tidskriften Företagshistoria publiceras artiklar med utgångspunkt i arkiven och på sociala media publicerar vi bilder och andra glimtar från materialen.

Materialet är tillgängligt för forskning i Centrum för Näringslivshistorias lokaler i Bromma. Kontakta gärna servicedesken Bild- och faktasök om du vill forska i materialet så kan de kan ge dig mer information om arkiven och vad de innehåller.

Alexander Husebye, vd på Centrum för Näringslivshistoria, är vd för Stockholms Företagsminnen och Anders Houltz, forskningschef på Centrum för Näringslivshistoria, ansvarar för forskningsprojekt med anknytning till föreningens material.

STYRELSE

  • Ordförande: Andreas Åström, näringspolitisk chef, Installatörsföretagen

Ledamöter:

  • Fredrik Linder, Stockholms stadsmuseum
  • Lennart Ploom, stadsarkivarie, adjungerad av Stockholms stad
  • Elisabeth Lundberg, Kommunikation mm, egenföretagare
  • Magnus Thulin, stabschef Stockholms stad
  • Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef, Stockholms Handelskammare

Verkställande direktör:

  • Alexander Husebye, VD

 

Alexander Husebye

VD

BILD & FAKTA

Vår servicedesk för medlemsföretag, forskare, skola och allmänhet