Arkivkonsulter
Vi hjälper dig med arkivet på plats

VISA BILDTEXT
Foto: Alexander Ruas.

Vi hjälper dig att inventera, organisera och sköta ditt historiska material på plats hos dig.

För dig som redan har en fungerande arkivfunktion eller själv vill hantera arkivet erbjuder vi uthyrning på kort eller lång sikt av erfarna och kunniga arkivkonsulter. Hör av dig om mer information och prisuppgift!

Arkivrevision

Våra tjänster inom arkivrevision innebär att vi kan vara er huvudkontakt från det att informationen skapas till dess att den antingen gallras eller landar i ett långtidsarkiv. Vi hjälper till att säkra en kostnadseffektiv arkivhantering av ekonomiskt material genom att revidera och styra upp samarbeten med andra arkivlagringsföretag. Vi hjälper er att säkra informationshanteringsprocesser genom informationskartläggningar, policyarbete, processutveckling, utbildningar och förankringsprocesser. 

Tillbaka till Arkivtjänster

Grunderna i arkivering

Vår grundtjänst är att sköta företags arkiv åt dem. Men vad ingår egentligen i ett arkiv? Hur avgör man vilka handlingar som bör bevaras och hur arbetar man sedan med att hålla dom tillgängliga? Vad kostar det – och vad kostar det att inte ha en arkivlösning på plats. Allt gick arkivarie Gustav Svensson igenom på det här lunchseminariet den 23 april 2020.

 

Hör av dig för mer information och prisuppgifter:

Per-Ola Karlsson

Konsultchef