Sök i arkiven
Hör av dig. Kom och besök.

VISA BILDTEXT
Foto: Alexander Ruas.

Har du ditt arkiv hos oss och vill göra återsökningar? Forskar du i ett företags historia? Eller vill du komma på studiebesök? Hör av dig till oss! Boka tid i vår läsesal i Bromma för att forska i olika företags och organisationers historia. Utvalt material finns även tillgängligt online.

Vilka arkiv finns på Centrum för Näringslivshistoria?

I våra arkivlokaler i Bromma finns över 7 000 företagsarkiv med sammanlagt över 70 000 hyllmeter material. Många av arkiven ägs av företagen själva. Du behöver då tillstånd för att få studera materialet. Vi hjälper dig söka tillstånd när det behövs. Kontakta vår kund- och forskarservice Bild- och faktasök, gärna via mejl, så hjälper vi dig så snart vi kan!
Läs mer om vilka arkiv vi har och hur vi kan hjälpa dig

För att forska i vår läsesal behövs också att du bokar tid i vår läsesal. Material som är digitaliserat och tillgängligt direkt hittar du på CfN Online eller på någon av de webbsidor vi gjort åt företag.
Läs mer om vårt digitaliserade material och våra webbsidor

Vår biblioteksdatabas Sigfrid

Kom och läs böcker i vårt omfattande näringslivshistoriska forskningsbibliotek med företagsmonografier, personbiografier och mycket annat.

Sök online i vår biblioteksdatabas Sigfrid (döpt efter ASEA-företagsledaren Sigfrid Edström, f. 1870) efter de titlar som intresserar dig, och boka tid för att garantera en plats i vår läsesal. Vi erbjuder endast läsesalslån.
Sök i vår biblioteksdatabas

Kom på besök!

Vi tar ofta emot grupper som vill lära sig mer svensk näringslivshistoria eller hur ett företagsarkiv fungerar.
Lär mer om hur du bokar gruppvisningar hos oss.

Det är många skolklasser vi välkomnat genom åren! Vi visar hur ett arkiv fungerar och hjälper gärna även med praktiskt lektionsstöd inom källkritik, källmaterialsökningar och allmän företagshistoria. Vi väntar ivrigt på fler klasser!
Hej skola! Kom och besök oss!

Eller skicka in din fråga via formuläret:

BILD & FAKTA

Vår servicedesk för medlemsföretag, forskare, skola och allmänhet