Om oss
Vår egna historia

VISA BILDTEXT
Foto: Johan Strindberg.

Centrum för Näringslivshistoria grundades 1974 under namnet Föreningen Stockholms Företagsminnen. Från första dag sattes syftet till att bevara och berätta näringslivets historia. Det är samma syfte som driver verksamheten idag.

1974 gick Stockholms Handelskammare och Stockholms Stad, via Stadsarkivet, samman för att rädda företagsminnen i Stockholm från att förstöras. Det offentliga och det privata bildade en förening som fick i uppdrag att både bevara och berätta företagens historia.

Stockholms Företagsminnen var under den första tiden en mycket liten organisation. Arkivmaterialet förvarades i Stadsarkivet medan Handelskammaren ansvarade för administrationen.

1979 blev en brytpunkt för föreningen. Stockholms kommun beslöt att kraftigt öka stödet till Stockholms Företagsminnen. Föreningen kunde nu anställa sin första arkivchef, Inger Ljunggren. Under hösten kunde föreningen dessutom flytta in i egna lokaler.

Under de kommande åren växte marknaden för alla former av arkivhantering åt företag. Här såg föreningen en möjlighet att genom kommersiella arkivtjänster komma in hos fortfarande aktiva företag och få dem intresserade för att deponera sitt historiska arkiv hos Stockholms Företagsminnen. Den kommersiella verksamheten kunde också generera ett ekonomiskt överskott till den historiska verksamheten. Därför bildade Företagsminnen 1988 ett dotterbolag, Stockholms Företagsarkiv, som skulle ägna sig åt kommersiella arkivtjänster.

Stockholms Företagsarkiv växte snabbt. Men 1990 började dock ekonomin att bli problematisk. Konjunkturen vände nedåt, kommunerna drog ned på sina bidrag och konkurrensen på arkivmarknaden hårdnade.

1996 kom ett dråpslag mot Företagsarkiv då statsmakterna kraftigt drog ned på stödet till lönebidragsanställda. Företagsarkiv hade då 98 anställda, varav 90 procent med lönebidrag. Bolaget Stockholms Företagsarkiv hamnade på obestånd och i princip alla anställda sades upp. Den 10 april 1997 sattes bolaget i konkurs. Den ideella föreningen Stockholms Företagsminnen kvarstod dock.

Sedan de akuta problemen var lösta, kunde föreningen Stockholms Företagsminnen återigen börja expandera. Det historiska arkivmaterialet växte, fler kunde anställas och allt fler tjänster och aktiviteter utvecklades kring det historiska materialet, så att det kunde komma till större nytta för företagen, deras anställda, för forskare, skolelever och allmänhet.

I takt med att föreningen återigen växte, kunde den kommersiella verksamheten ta fart igen, nu i ett nytt dotterbolag.  Samtidigt blev namnet Föreningen Stockholms Företagsminnen alltmer en begränsning. Många av de företag, vars historiska arkiv man förvaltade, hade verksamhet över hela världen. 2006 bytte därför Föreningen Stockholms Företagsminnen namn till Centrum för Näringslivshistoria. En ny förening bildades med namnet Föreningen Stockholms Företagsminnen, som tog hand om uppdraget från Stockholms stad att förvalta de herrelösa arkiven.

Centrum för Näringslivshistoria har sedan dess fortsatt expandera snabbt. Dagens verksamhet beskrivs här.

LÄS ANDERS JOHNSONS HISTORIK ÖVER CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA (PDF)

Anders Sjöman

Uppdrags- och kommunikationschef, vice vd