Näringslivshistoriska
priset

VISA BILDTEXT
Några näringslivsprofiler sedan Sverige fick näringsfrihet 1864. Övre raden från vänster: Ruben Rausing, Sigfrid Edström, Erling Persson, Christina Wahlström, Ingvar Kamprad, Axel Wenner-Gren, Gustaf de Laval, Amelia Adamo. Nedre raden från vänster: L.O. Smith, Wilhelmina Skogh, Johan August Gripenstedt, Mathilda Hamilton, Göran Fredrik Göransson, Christina Stenbeck.

Näringslivshistoriska priset är en utmärkelse från Centrum för Näringslivshistoria, som går till den eller de som gjort bestående insatser för att lyfta svensk näringslivshistoria och därigenom visat på de svenska företagens bidrag till det gemensamma samhälls­bygget. Med utmärkelsen, som delades ut första gången 2019, följer en prissumma om 100 000 kr*.

Prisvärda insatser kan komma från såväl privatpersoner och forskare, som företag, akademiska institutioner eller andra organisationer.

Prismottagare:
 • 2019: Skriftställaren Anders Johnson, för sin – redan! – långa gärning som populärhistorisk förmedlare av de svenska företagens och näringslivets historia.  
 • 2021: Ekonomiska museet och Dalénmuseet i Stenstorp för sina föredömliga folkbildningsinsatser, utifrån vitt skilda förutsättningar, inom svensk näringslivshistoria.
 • 2022: Håkan Lindgren, professor emeritus vid både Handelshögskolan i Stockholm och Uppsala universitet, för sina insatser nationellt och internationellt som näringslivhistoriker under mer än fem decennier, och för att mer än kanske någon annan i dag aktiv historiker bidragit till att formera det näringslivshistoriska forskningsfältet i landet.
 • 2023: IKEA, för för sitt aktiva historiebruk, där företaget även placerar sin egen historia i Sveriges övergripande samhällsberättelse. Priset togs emot av IKEA Museum

Här kan du se pristagarföreläsningar.

 

Juryn:

 • Ordförande: Lennart Francke, styrelseproffs, och även styrelseledamot i Föreningen Centrum för Näringslivshistoria.
 • Roland Fahlin, ordförande Sällskapet Näringslivshistoriens Vänner, tidigare bl a vd för ICA
 • Alexander Husebye, vd Centrum för Näringslivshistoria
 • Anders Houltz , forskningschef Centrum för Näringslivshistoria
 • Krister Hillerud, vice vd, Centrum för Näringslivshistoria
 • Anders Sjöman, kommunikations- och uppdragschef, Centrum för Näringslivshistoria
 • Margarita Feldman, ansvarig marknadskommunikation Centrum för Näringslivshistoria
Process

Varje vår öppnar juryn för en nomineringsperiod, där allmänheten bjuds in att nominera till priset.  Under sommaren och hösten går juryn sedan igenom nomineringslistan och överlägger kring tänkbara mottagare. Tidig höst utser juryn årets mottagare.  Prisutdelningen sker sedan normalt under höstens senare del. 

Näringslivhistoriska priset delades ut för första gången 2019. Under pandemiåret 2020 tog det en paus, och återupptogs sedan 2021.   

 

*Totala prissumman är inklusive eventuella skatter och arbetsgivaravgifter.

Alexander Husebye

VD