Pristagarföreläsningar för 
Näringslivshistoriska priset

VISA BILDTEXT
Några näringslivsprofiler sedan Sverige fick näringsfrihet 1864. Övre raden från vänster: Ruben Rausing, Sigfrid Edström, Erling Persson, Christina Wahlström, Ingvar Kamprad, Axel Wenner-Gren, Gustaf de Laval, Amelia Adamo. Nedre raden från vänster: L.O. Smith, Wilhelmina Skogh, Johan August Gripenstedt, Mathilda Hamilton, Göran Fredrik Göransson, Christina Stenbeck.

Näringslivshistoriska priset ges av Centrum för Näringslivshistoria till den eller de som gjort bestående insatser för att lyfta svensk näringslivshistoria och därigenom visat på de svenska företagens bidrag till det gemensamma samhälls­bygget. 

Priset delades ut första gången 2019 och varje prismottagare bjuds in att hålla en pristagarföreläsning – som spelas in. Här kan du se dem.

2019: Skriftställaren Anders Johnson

Tilldelades priset för långa gärning som populärhistorisk förmedlare av de svenska företagens och näringslivets historia. Talade in sin pristagarföreläsning om hur det svenska näringslivets historia egentligen skildras i böcker, filmer och media.

2021: Ekonomiska museet och Dalénmuseet i Stenstorp

Priset delades mellan Ekonomiska museet och Dalénmuseet i Stenstorp, som fick det för sina föredömliga folkbildningsinsatser, utifrån vitt skilda förutsättningar, inom svensk näringslivshistoria. Pristagarna höll varsin presentation, med fokus på respektive museums verksamhet och ambitioner.

2022: Håkan Lindgren, professor emeritus vid både Handelshögskolan i Stockholm och Uppsala universitet.

Professor Håkan Lindgren fick priset för sina insatser nationellt och internationellt som näringslivhistoriker under mer än fem decennier, och för att mer än kanske någon annan i dag aktiv historiker bidragit till att formera det näringslivshistoriska forskningsfältet i landet.

 

Margarita Feldman

Ansvarig för marknadskommunikation