Anders Houltz

Forskningschef, docent

Anders Houltz är docent i teknik- och vetenskapshistoria och forskningschef vid Centrum för Näringslivshistoria. Han doktorerade 2003 på en avhandling om Göteborgsutställningen 1923, ”Teknikens tempel”. Han har i flera år forskat och undervisat vid KTH:s avdelning för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, och skrivit böcker och artiklar i olika sammanhang. Mycket av hans forskning har handlat om industrihistoria, kulturarv och museer

Avslutat projekt ökar tillgång till transporthistoriskt material

Det tvååriga projektet Transporthistoriska underlag till nytta för infrastruktur och forskning är nu avslutat. Projektets slutrapport finns tillgänglig i fulltext via DiVa.

Ekonomhistoriker får Ekonomipriset 2023 för forskning om könsskillnader på arbetsmarknaden

Att ekonomipriset tilldelas en ekonomhistoriker, dessutom med tydlig tonvikt på arkivforskning, är lika ovanligt som glädjande.

Grön industri och kulturhistoriska värden i Borlänge och Falun

Aktörsforum 1 i projektet Målkonflikt som möjlighet. Forsknings­projektet Målkonflikt som möjlighet besökte Falun och Borlänge den 2–3 maj 2023 för att tillsammans med företag, kultur­miljö­reprepresentanter och kommuner diskutera mötet mellan grön industri och kultur­historiska värden. Värd för dagarna var Högskolan Dalarna.

Ny samling hos oss: Solna Centrum och de moderna affärs­passagernas historia

Vi har tagit emot en spännande samling diabilder, foton, dokument och litteratur som ingick i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet ”Populära passager: Medierna i det moderna konsumtionsrummet”.

Jews, Europe, and the business of culture

Ett nyutgivet temanummer av den vetenskapliga tidskriften Jewish Culture and History fokuserar på skärningspunkten mellan de två forskningsfälten företagshistoria och judiska studier. Redaktörer är Benito Peix Geldart, Maja Hultman och Anders Houltz.

Nordic Industrial Heritage Culture in the 2020s, del III: Industriarvets roll i samtidens stad

Industriarvets roll i samtidens stad var i fokus då det Nordisk-Baltiska forskarnätverket Nordic Industrial Heritage Culture in the 2020s genomförde sin tredje och avslutande internationella workshop, i Göteborg den 10-12 november.

Ny bok berättar Skeppshultcykelns 111-åriga historia

Den nya boken ”Vägen – berättelsen om Skeppshultcykeln” berättar Skeppshultcykelns fantastiska historia och skildrar samtidigt Sveriges slingrande väg in i det moderna.

Nytt projekt kring transporthistoriska samlingar

Centrum för Näringslivshistoria och Statens maritima och transporthistoriska museer samarbetar i ett pilotprojekt som syftar till att göra värdefulla samlingar med transporthistoriskt material tillgängliga och användbara.

Nordic Industrial Heritage Culture in the 2020, del II: Medborgare, samhällen och kultur­arvs­organisationer

Det nordisk-baltiska forskarnätverket ”Nordic Indus­tri­al Heritage Culture in the 2020s” höll den andra av tre workshops 24-26 mars 2022 i Tammerfors under temat ”Citizens, societies, and memory organizations”. Anders Houltz var där.

Nytt forsknings­samarbete om industri­arvs­kultur i de nordisk-baltiska länderna

Hur har näringslivets globalisering, digitalisering och omlokalisering påverkat vår förståelse av industrins kulturarv? En tvärvetenskaplig forskargrupp med deltagare från Danmark, Finland, Norge, Estland, Litauen och Sverige har bildats för att i tre workshops diskutera industriarvets betydelse i informationssamhället.