Anders Houltz

Forskningschef, docent

Anders Houltz är docent i teknik- och vetenskapshistoria och forskningschef vid Centrum för Näringslivshistoria. Han doktorerade 2003 på en avhandling om Göteborgsutställningen 1923, ”Teknikens tempel”. Han har i flera år forskat och undervisat vid KTH:s avdelning för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, och skrivit böcker och artiklar i olika sammanhang. Mycket av hans forskning har handlat om industrihistoria, kulturarv och museer

Befinner sig arbetarrörelsens historieskrivning i kris?

Hur ska arbetarrörelsen nå ut med kunskap om dess historia? Vår forskningschef Anders Houltz bevistade seminariet ”Att nå ut: Arbetarhistoria för 2000-talet”.

Flygande betong – ny utställning på ArkDes svävar tungt

Vi har bidragit till utställningen Flygande betong – byggelementen som förändrade världen på ArkDes i Stockholm.

Tungt boksläpp på Skandia

Boken Omvandlingar: Försäkringsbolaget Skandia 1990–2016 av Mats Larsson och Mikael Lönnborg (Förlaget Näringslivshistoria 2019) firades på Skandias huvudkontor.

Ny forskning belyser ljusskygga rum

Forskningsprojektet Bekönade rum ökar kunskap om vem som haft rätt till miljöer i Stockholm.

Oxfordprofessor om finansbranschens historiebruk

Professor Catherine Schenk från Oxford leder forskningsprojektet UPIER. Vi frågade henne hur det går.

Batterifabriken – ny bok från vårt förlag

Anders Houltz skildrar batteri­fabriken i Oskarshamn, som gått från en bortglömd uppfinnares lösning till dagens moderna batteritillverkare.

Bokafton i klotbandets tecken

Tisdagen den 17 oktober anordnade Förlaget Näringslivshistoria i samverkan med Kungliga bibliotekets vänförening Biblis ett välbesökt seminarium i KB:s hörsal. Med utgångspunkt från sin bok…

ICA SBA 17: Om fem år, vad kommer våra utmaningar vara?

Är ett ”digitalt svart hål” den största utmaningen för företagsarkiv? På ICA SBA-konferensen i april bad vi företagsarkivarier från över 30 länder att lista sina framtida…

Vi ses på forskartorget!

Förlaget Näringslivshistoria presenterar tre nyutgivna böcker på Bokmässans Forskartorg. Torsdagen den 28 september, kl:17.35-17.50 berättar Hans de Geer om Vin & Sprit. Från Politik till…

”I världsutställningar­nas tid”. Ny bok från förlaget.

En ny bok från vårt förlag visar på hur samverkan mellan kungahus och näringsliv löper som en röd tråd genom de stora utställningarnas historia.