Nytt från forsknings­sekretariatet:
Projekt kring transport­historiska samlingar

VISA BILDTEXT
Ölandsbron år 1972. Foto: Gösta Nordin. Bild ur Skanskas historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Vi på Centrum för Näringslivshistoria och Statens maritima och transporthistoriska museer samarbetar i ett pilotprojekt som syftar till att göra värdefulla samlingar med transporthistoriskt material tillgängliga och användbara.

Infrastruktur har genom historien format samhälle och landskap. De infrastrukturella satsningar som sker i dag kommer att prägla vardagen för framtida generationer. Centrum för Näringslivshistoria och Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM, samarbetar i ett pilotprojekt som syftar till att göra värdefulla samlingar med transporthistoriskt material tillgängliga och användbara. Projektet finansieras av Trafikverket och sker i nära samråd med Trafikverkets handläggare.

Genom att dels sammanställa kunskap om befintliga samlingar och utförd forskning, dels ordna, förteckna och digitisera utvalt arkiv­material, ska projektet underlätta för forskning om infra­struktur i historiskt perspektiv, men också för Trafikverkets infrastruktur­planering och dagliga vård av transport­historiska miljöer.

Till de samlingar som projektet arbetar med hör de järnvägs­historiska samlingarna vid Järnvägsmuseet i Gävle, de väghistoriska samlingarna i Arboga och Kjula (öster om Eskilstuna) samt de flyghistoriska samlingarna i Arlanda.

Projektets mål är att slutföras under 2023.

Samtal om projektet

Lyssna på samtal mellan vår forskningschef Anders Houltz, Anna Lindgren, forskningssamordnare på SMTM och Björn Hasselgren, infrastrukturforskare vid Uppsala universitet och Trafikverket, om infrastrukturens historiska källor och deras betydelse i dag.

Samtalet går även att lyssna på som podd.

Projektgrupp

Centrum för Näringslivs­historia

Centrum för Näringslivshistoria är ett av världens ledande näringslivsarkiv. Sedan 1974 hjälper man företag att ta hand om sitt historiska material i professionella arkivlösningar, fysiska och digitala. Dessutom bedriver Centrum för Näringslivshistoria, via sitt forskningssekretariat, oberoende forskning och initierar projekt i tvärvetenskaplig samverkan. Centrum för Näringslivshistorias huvudman är en ideell förening och de kommersiella tjänsterna erbjuds via ett helägt servicebolag.

Besök gärna www.naringslivshistoria.se

Statens maritima och transport­historiska museer

Statens maritima och transport­historiska museer, SMTM, är en statlig myndighet som arbetar med att bevara, utveckla samt bygga upp kunskaperna om det maritima och transport­historiska kultur­arvet. SMTM driver och utvecklar Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet, Vrak – Museum of Wrecks i Stockholm samt Järnvägs­museet i Gävle.

Besök gärna www.smtm.se