Nytt från forsknings­sekretariatet:
Projekt kring transport­historiska samlingar

VISA BILDTEXT
Ölandsbron år 1972. Foto: Gösta Nordin. Bild ur Skanskas historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Vi på Centrum för Näringslivshistoria och Statens maritima och transporthistoriska museer samarbetar i ett pilotprojekt som syftar till att göra värdefulla samlingar med transporthistoriskt material tillgängliga och användbara.

Infrastruktur har genom historien format samhälle och landskap. De infrastrukturella satsningar som sker i dag kommer att prägla vardagen för framtida generationer. Centrum för Näringslivshistoria och Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM, samarbetar i ett pilotprojekt som syftar till att göra värdefulla samlingar med transporthistoriskt material tillgängliga och användbara. Projektet finansieras av Trafikverket och sker i nära samråd med Trafikverkets handläggare.

Genom att dels sammanställa kunskap om befintliga samlingar och utförd forskning, dels ordna, förteckna och digitisera utvalt arkiv­material, ska projektet underlätta för forskning om infra­struktur i historiskt perspektiv, men också för Trafikverkets infrastruktur­planering och dagliga vård av transport­historiska miljöer.

Till de samlingar som projektet arbetar med hör de järnvägs­historiska samlingarna vid Järnvägsmuseet i Gävle, de väghistoriska samlingarna i Arboga och Kjula (öster om Eskilstuna) samt de flyghistoriska samlingarna i Arlanda.
Projektet kommer att slutföras under 2023.

Projektgrupp

Centrum för Näringslivs­historia

Centrum för Näringslivshistoria är ett av världens ledande näringslivsarkiv. Sedan 1974 hjälper man företag att ta hand om sitt historiska material i professionella arkivlösningar, fysiska och digitala. Dessutom bedriver Centrum för Näringslivshistoria, via sitt forskningssekretariat, oberoende forskning och initierar projekt i tvärvetenskaplig samverkan. Centrum för Näringslivshistorias huvudman är en ideell förening och de kommersiella tjänsterna erbjuds via ett helägt servicebolag.

Besök gärna www.naringslivshistoria.se

Statens maritima och transport­historiska museer

Statens maritima och transport­historiska museer, SMTM, är en statlig myndighet som arbetar med att bevara, utveckla samt bygga upp kunskaperna om det maritima och transport­historiska kultur­arvet. SMTM driver och utvecklar Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet, Vrak – Museum of Wrecks i Stockholm samt Järnvägs­museet i Gävle.

Besök gärna www.smtm.se