Grön industri och kulturhistoriska värden
i Borlänge och Falun

VISA BILDTEXT
Deltagare i aktörsforum 1 i projektet ”Målkonflikt som möjlighet” den 2–3 maj 2023.

Forskningsprojektet Målkonflikt som möjlighet besökte Falun och Borlänge den 2–3 maj 2023 för att tillsammans med företag, kultur­miljö­reprepresentanter och kommuner diskutera mötet mellan grön industri och kultur­historiska värden. Värd för dagarna var Högskolan Dalarna.

Aktörsforum 1 i projektet ”Målkonflikt som möjlighet”.

Den gröna omställningen inom industrin är nödvändig för att klara utmaningarna i klimat­förändringens tidsålder. Den skapar också ny framtidstro och arbets­tillfällen på platser som länge brottats med svårigheter. Dagens ny­industrialisering kan jämföras med den stora industriella om­ställningen i Sverige vid 1900-talets början – den skapar nya möjligheter men också mål­konflikter mellan nytt och befintligt. Hur kan industriell och kultur­historisk hållbarhet samverka? Projektet Målkonflikt som möjlighet söker svar på den frågan och testar former för att göra industri­arvet till en resurs i den gröna om­ställningen.

Passande nog inleddes programmet dag 1 med ett besök vid världs­arvet Falu gruva, en plats som med sina historiska anor skapat förutsättningar för besöksnäring men också varit föremål för ny prospektering. Där träffade projektgruppen Lars Jönses, byggnadsantikvarie och verksamhetschef för kulturlandskap vid Dalarnas museum. Diskussionerna fokuserade särskilt på omvandlingen av Kvarns­vedens industri­område vid Borlänge, där det tidigare pappers­bruket nu rivs för att ge plats åt batteri­tillverkaren Northvolts nya till­verknings­anläggning.

Dag 2 inleddes med ett besök hos stads­arkitekt Pernilla Wåhlin Norén på Borlänge kommun, följt av ett besök på Kvarns­veden där Northvolts platschef Rickard Eriksson och projekt­chef Jerker Arnberg bjöd på en rund­vandring.

Till de byggnader som under våren rivits vid Kvarnsveden hör pappers­brukets ursprungliga byggnad, känd som Gamla bruket eller Bobergs­hallen – en gång skapad som maskinhall på Stockholms­utställningen 1897. Den process som trots decennier av bevarande­diskussioner ledde fram till Bobergs­hallens rivning analyseras i ett av projektets ”lärcase”. Övriga två lärcase utgörs av de historiska gruv­platserna Laver och Nautanen i Norrbotten, där gruvföretaget Boliden i dag överväger återupptagen koppar­utvinning.

På eftermiddagen dag 2 samlade projektet till ett aktörsforum i Högskolan Dalarnas lokaler, med representanter från företag, kommun, högskola, läns­styrelse och läns­museum i Borlänge/Dalarna, men också från Norrbottens museum, Läns­styrelsen Norrbotten och Tekniska museet i Stockholm. I en två­timmars workshop bidrog aktörer och projekt­medlemmar till att identifiera utmaningar och knäck­frågor för utvecklings­processer med mål­konflikter som möjligheter.

Deltagare i aktörsforum 1 i projektet ”Målkonflikt som möjlighet” den 2–3 maj 2023.

Om projektet

Det Vinnova­finansierade tvär­vetenskapliga forsknings­projektet ”Målkonflikt som möjlighet: Lärande i norr där grön industri möter kulturhistoriska värden och cirkulär ekonomi” leds av Charlie GullströmSweco och genomförs under 2023 i samarbete mellan Sweco, Luleå tekniska universitet, Högskolan Dalarna, Centrum för Näringslivs­historia samt industri­företag och kommuner i Norrbotten och Dalarna. Från Centrum för Näringslivs­historia medverkar Anders Houltz och Benito Peix Geldart.

Projektet kommer att anordna ett andra aktörsforum i Luleå den 28–29 augusti.